מרכיבי השכר

העסקה לפי שעות – 12 חודשים בשנה – המועסקים בלימודי תעודה בלבד (זימון 17)
שכרו של מרצה שיועסק לפי שעות אפקטיביות ישולם בהתאם למספר שעות ההוראה שנקבעו במערכת השעות ולתעריף אשר ייקבע לו X 4 שבועות לכל חודש (באופן אחיד). משכורתו תשולם לפי שעות, במשך 12 חודשים לפי התעריף השעתי הקבוע במכללה. בנוסף לשכר השעתי ישולמו דמי הבראה וכן הפרשות לפנסיית חובה ופיצויי פיטורין.

שינוי זה נעשה לטובת חוזה העסקה הוגן יותר לעובד ויתרונותיו הם:
1.    רצף שכר שנתי, קבוע מידי חודש.
2.    רצף בתשלום לביטוח לאומי.
3.    רצף בהפרשות לקרן פנסיה.
4.    הקטנת חבות המס בגין הפרשה לפנסיה לאורך כל השנה.
5.    זכאות לפיצויים סיום העסקה.

צורת העסקה זו תחול על מרצים אשר יתחילו עבודתם בשנה"ל תש"ע וכן על מרצים ותיקים שיבחרו בה.
מרצים המלמדים סמסטר אחד בלבד יועסקו לפי צורת העסקה קודמת.

 

העסקה לפי שעות – סמסטר אחד בלבד  (זימון 15 או 16) 

  • שכרו של מרצה שיועסק לפי שעות אפקטיביות ישולם בהתאם למספר שעות ההוראה שנקבעו במערכת השעות ולתעריף אשר ייקבע לו X 4 שבועות לכל חודש (באופן אחיד).
  • מרצה שיועסק במהלך סמסטר אחד בלבד תשולם משכורתו 4.25 חודשים.

 

זימון להוראה והסכם העסקה​
כל המרצים מקבלים במייל מידי שנה  זימון להוראה והסכם העסקה. הזימון כולל פירוט של היקף שעות ההוראה, תעריף לשעה ותאריכי קבלת השכר.
חובה לחתום על ההסכם ולהחזירו בהקדם למינהל מרצים

 

מרצים מן החוץ  - ממ"חים (דירוג ות"ת זימונים 23-24)
מרצים מן החוץ הינם מרצים ששובצו ל- 5 ש"ש מקסימום בשנת הלימודים.

העסקת מרצים מן החוץ היא העסקה סמסטריאלית, כל סמסטר הוא בן 15 שבועות.
דרגת השכר היא אחידה – ממ"ח א' ואין העסקה של 12 חודשים.

מרצה מן החוץ שהיקף משרתו יגדל ויגיע ל- 5.5 ש"ש מינימום יועבר לדרגת סגל עמית. המעבר ייעשה במידה והשינוי יתקיים בתחילת הסמסטר.

התשלום  עבור מרצה מן החוץ עלול להשתנות מחודש לחודש בהתאם למספר שבועות העבודה באותו חודש ובכל מקרה לא יעלה או ירד מ- 15 שבועות לסמסטר