מרכיבי השכר

 

העסקה לפי שעות – 12 חודשים בשנה 
שכרו של מרצה שיועסק לפי שעות אפקטיביות ישולם בהתאם למספר שעות ההוראה שנקבעו במערכת השעות ולתעריף אשר ייקבע לו X 4 שבועות לכל חודש (באופן אחיד). משכורתו תשולם לפי שעות, במשך 12 חודשים לפי התעריף השעתי הקבוע במכללה. בנוסף לשכר השעתי ישולמו דמי הבראה וכן הפרשות לפנסיית חובה ופיצויי פיטורין.

שינוי זה נעשה לטובת חוזה העסקה הוגן יותר לעובד ויתרונותיו הם:
1.    רצף שכר שנתי, קבוע מידי חודש.
2.    רצף בתשלום לביטוח לאומי.
3.    רצף בהפרשות לקרן פנסיה.
4.    הקטנת חבות המס בגין הפרשה לפנסיה לאורך כל השנה.
5.    זכאות לפיצויים סיום העסקה.

צורת העסקה זו תחול על מרצים אשר יתחילו עבודתם בשנה"ל תש"ע וכן על מרצים ותיקים שיבחרו בה.
מרצים המלמדים סמסטר אחד בלבד יועסקו לפי צורת העסקה קודמת.
 

העסקה לפי שעות – 8.5  חודשים בשנה 

  • שכרו של מרצה שיועסק לפי שעות אפקטיביות ישולם בהתאם למספר שעות ההוראה שנקבעו במערכת השעות ולתעריף אשר ייקבע לו X 4 שבועות לכל חודש (באופן אחיד).
  • מרצה שיועסק במהלך שני הסמסטרים תשלום משכורתו 8.5 חודשים.
  • מרצה שיועסק במהלך סמסטר אחד בלבד תשולם משכורתו 4.25 חודשים.


צורת העסקה זו היא למרצים המועסקים סמסטר אחד או למרצים ותיקים בלבד בהתאם לבחירתם.
 

העסקה לפי שעות – 8 חודשים בשנה  - מרכז לרפואה משלימה

  • שכרו של מרצה שיועסק לפי שעות אפקטיביות ישולם בהתאם למספר השעות ההוראה שנקבעו במערכת השעות ולתעריף אשר ייקבע לו X 4 שבועות לכל חודש (באופן אחיד).
  • מרצה שיועסק במהלך שני הסמסטרים תשלום משכורתו 8 חודשים.
  • מרצה שיועסק במהלך סמסטר אחד בלבד תשולם משכורתו 4 חודשים.
  • צורת העסקה זו היא למרצים המועסקים סמסטר אחד או למרצים וותיקים בלבד בהתאם לבחירתם.
  • המשכורות יכנסו לחשבון הבנק בתחילת כל חודש ותלושי השכר יחולקו לתאי הדואר של המורים.

 

זימון להוראה
כל המרצים מקבלים מידי שנה  "זימון להוראה" הכולל:
א.    פירוט היקף המשרה לפי שעות
ב.    פירוט תעריף לשעה

למרצים החייבים בחתימה על חוזה אישי – מצורף החוזה לזימון ואנו מבקשים לחתום עליו ולהחזירו בהקדם האפשרי למינהל מורים.
חתימה על החוזה והחזרתו למינהל מורים היא תנאי לתשלום השכר.