החזר הוצאות נסיעה

כל המרצים זכאים להחזר הוצאות נסיעה לפי תעריפים של תחבורה ציבורית, בימים בהם הם מלמדים. לקבלת ההחזר יש למלא טופס בקשה, בראשית שנת הלימודים, טופס זה נשלח למרצים בכל תחילת שנה במייל.