החזר הוצאות נסיעה

 

 

מרצים רשאים לקבל החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בהתאם לימי עבודתו בפועל.

על-מנת לקבל הוצאות נסיעה יש למלא את טופס הנסיעות ולהעבירו למינהל מורים.