היעדרות וחופשות במהלך שנת הלימודים

 

חופשת מחלה
יש להודיע בהקדם האפשרי למזכירות ההוראה. חובה להציג אישור רפואי או הצהרה מיד בתום החזרה לעבודה.
פעמיים בשנה ניתן להצהיר על היעדרות בגלל מחלה ללא אישור רפואי (עד יומיים רצופים בכל פעם).
ניתן גם להעדר בגלל מחלת בן/בת מתחת לגיל 16 – עד שמונה ימים בשנה. (חובת הצגת אישור מחלה או הצהרה).
 
מילואים
יש להודיע מראש למזכירות ההוראה על יציאה למילואים, ובתום השירות יש להגיש תלוש מקורי. אי הגשת התלוש מחייבת ניכוי ימי ההיעדרות מהשכר.

כנסים וימי עיון

  • עובדי משה"ח הנוסעים לכנסים בחו"ל, ימלאו בקשה לחופשה בשכר במינהל מורים, 40 יום לפני הנסיעה. לכנסים בארץ – כמו עובדי עמותה.
  • עובדי עמותה המבקשים לצאת לכנסים בארץ ובחו"ל, ימלאו טופס בקשה להיעדרות במזכירות ההוראה ויעבירו לאישור מרכז המקצוע/המסלול.


כל היעדרות שלא אושרה או שאין לה סיבה מוצדקת – תנוכה מהשכר (רצוף פירוט נוהל היעדרויות).