היעדרות וחופשות במהלך שנת הלימודים

חופשת מחלה
יש להודיע בהקדם האפשרי למזכירות ההוראה. חובה להציג אישור רפואי או הצהרה עד שבועיים לאחרהחזרה לעבודה.
פעמיים בשנה ניתן להצהיר על היעדרות בגלל מחלה ללא אישור רפואי (עד יומיים רצופים בכל פעם).מרצה שלא יציג אישור זה ינוכו לו שעות ההיעדרות משכרו. 

מילואים
יש להודיע מראש למזכירות ההוראה על יציאה למילואים, ובתום השירות יש להגיש תלוש מקורי. אי הגשת התלוש מחייבת ניכוי ימי ההיעדרות מהשכר.

כנסים וימי עיון

  • עובדי משה"ח הנוסעים לכנסים בחו"ל, ימלאו שני טפסי בקשה לחופשה בשכר, 40 יום לפני הנסיעה.  טופס אחד של משה"ח אותו ניתן לקבל בלינק זה וטופס שני בפקולטה. את הטופס של משה"ח יש להעביר לאישור דיקן הפקולטה.
  • עובדי עמותה המבקשים לצאת לכנסים בארץ ובחו"ל, ימלאו טופס בקשה להיעדרות במזכירות ההוראה/בפקולטה ויעבירו לאישור דיקן הפקולטה.


כל היעדרות שלא אושרה או שאין לה סיבה מוצדקת – תנוכה מהשכר (רצוף פירוט נוהל היעדרויות).