הנחות / מלגות בשכר לימוד לתשע"ט

העובדים יכולים ללמוד במכללה בתוכניות האקדמיות לתואר ראשון/שני/הסבה בכפוף לאישור ראש התכנית בה הם מעוניינים ללמוד ולאישור דיקן הפקולטה. הזכאות להנחה תיבדק רק לאחר אישור בכתב חתום על ידי דיקאן הפקולטה.

לפירוט מלא