מידע לעובדים בהסכם קיבוצי סמ"ק

הסכם קיבוצי
תנאי העבודה של עובדי המינהל המאוגדים בהסכם קיבוצי מפורטים בהסכם הקיבוצי אשר נחתם עם ועד העובדים באוגוסט 2012. במכללה פועל ועד עובדים נבחר, המייצג את ציבור העובדים. בוועד חברות שלוש עובדות : יו"ר הועד אפרת מיימון , חגית יונה והדר כרמי אלון
לצפייה בהסכם הקיבוצי:

 

 

מלגות להשכלה גבוהה לילדי עובדים
ההנהלה משתתפת בשכר הלימוד של ילדי העובדים בהתאם לכללי ההסתדרות.
ההשתתפות תשולם לפי ותק הכללי של העובד כדלקמן:

  • א. עד 10 שנות ותק – 4,000 ₪
  • ב. מ 11 עד 20 שנות ותק - 5,000 ₪
  • ג. מ- 21 שנות ותק ואילך – 6,000 ₪

דמי ההשתתפות ישולמו בשנת הלימודים הרלוונטית, לאחר המצאת אישור קבלה ללימודים ואישור על גובה שכ"ל. בתום שנת הלימודים על העובד להמציא אישור מהמוסד בו למד ילדו על סיום שנת לימודים.

לצפיה בחוזר ההסתדרות ולהגשת בקשה למלגת לימודים:

אפרת אלפסה
רכזת נוכחות
א' - ה' 08:30 - 16:30

03-6902393
03-6990269

 

 

גמול השתלמות לעובדים בדירוג האחיד 
הנך זכאי לגמול השתלמות בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי.

הגמול ישולם לאחר שיומצא למכללה אישור הוועדה המתאימה, על זכאות לגמול.

עובד בדירוג האחיד אשר עמד בתנאי הזכאות לגמול השתלמות, למעט 12 שנות לימוד או תעודת בגרות, יהיה זכאי לקבלת גמול השתלמות על אף האמור בהסכמים הקיבוצים בשירות הצבורי.

לאתר של הסתדרות המעו"ף

  

 

השתתפות במימון יעוץ פסיכולוגי לעובדים בהסכם הקיבוצי
הינך זכאי להשתתפות בהוצאות יעוץ פסיכולוגי בתנאים הבאים:

  • ותק העובד במכללה – 3 שנים ומעלה
  • הייעוץ ניתן לעובד או לבן משפחתו מדרגה ראשונה בלבד (בן זוג, ילדים)
  • סכום ההשתפות השנתית הינו עד 50% מההוצאה ולא יעלה מעל 2,500 ₪ בשנה.
  • סכום ההשתתפות משולם דרך המשכורת כנגד המצאת קבלות מקור על ביצוע התשלום בגין הייעוץ.

להגשת בקשה להחזר יש לפנות בכתב בצרוף קבלות המקור לחגית אלוני מנהלת משאבי אנוש


תכנית פרישה מוקדמת
תכנית לפרישה מוקדמת המוצעת לעובדי המינהל בסמ"ק, סוכמה בין הנהלת המכללה לבין וועד העובדים. הצדדים רואים חשיבות במתן תנאי פרישה מועדפים לעובדים המבקשים לפרוש לפני הגיעם לגיל הפרישה לאחר שנות עבודה ארוכות בשירות המכללה.