מידע לעובדים בהסכם קיבוצי סמ"ק

הסכם קיבוצי
תנאי העבודה של עובדי המינהל המאוגדים בהסכם קיבוצי מפורטים בהסכם הקיבוצי אשר נחתם עם ועד העובדים באוגוסט 2012. במכללה פועל ועד עובדים נבחר, המייצג את ציבור העובדים.

לצפייה בהסכם הקיבוצי:מלגות להשכלה גבוהה לילדי עובדים
ההנהלה משתתפת בשכר הלימוד של ילדי העובדים בהתאם לכללי ההסתדרות.
ההשתתפות תשולם לפי ותק הכללי של העובד כדלקמן:

דמי ההשתתפות ישולמו בשנת הלימודים הרלוונטית, לאחר המצאת אישור קבלה ללימודים ואישור על גובה שכ"ל. בתום שנת הלימודים על העובד להמציא אישור מהמוסד בו למד ילדו על סיום שנת לימודים.

אפרת אלפסה
רכזת נוכחות
א' - ה' 08:30 - 16:30

03-6990269

גמול השתלמות לעובדים בדירוג האחיד 
הנך זכאי לגמול השתלמות בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי.

הגמול ישולם לאחר שיומצא למכללה אישור הוועדה המתאימה, על זכאות לגמול.

עובד בדירוג האחיד אשר עמד בתנאי הזכאות לגמול השתלמות, למעט 12 שנות לימוד או תעודת בגרות, יהיה זכאי לקבלת גמול השתלמות על אף האמור בהסכמים הקיבוצים בשירות הצבורי.

לאתר של הסתדרות המעו"ף

 

השתתפות במימון יעוץ פסיכולוגי לעובדים בהסכם הקיבוצי
הינך זכאי להשתתפות בהוצאות יעוץ פסיכולוגי בתנאים הבאים:

  • ותק העובד במכללה – 3 שנים ומעלה
  • הייעוץ ניתן לעובד או לבן משפחתו מדרגה ראשונה בלבד (בן זוג, ילדים עד גיל 25)
  • סכום ההשתפות השנתית הינו עד 50% מההוצאה ולא יעלה מעל 2,500 ₪ בשנה.
  • סכום ההשתתפות משולם דרך המשכורת כנגד המצאת קבלות מקור על ביצוע התשלום בגין הייעוץ.

לבקשת החזר יש להגיש קבלות מקור למשאבי אנוש.