תנאים סוציאליים

 

התנאים הסוציאליים הניתנים למרצים בסגל עמית הינם:

קרן פנסיה – מרצה רשאי לבחור בקרן פנסיה בהתאם לרצונו. על המרצה למלא טופס בו הוא מבקש  להצטרף לקרן פנסיה לפי בחירתו. במידה ולא ימלא טופס כזה יצורף המרצה לקרן הפנסיה בו מבוטחים מרבית מרצי המכללה. (מבטחים החדשה)

 
קרן השתלמות – המרצים זכאים לקרן השתלמות לפי בחירתם החל מהחודש הראשון.