תנאים סוציאליים

מרצה בסגל עמית זכאי לניכויים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות, פרטים נוספים ניתן למצוא בטפסים המצורפים