מרכיבי השכר

 
  • בסגל העמית יכללו מרצים העובדים במכללה שליש משרה ומעלה ( 6 ש"ש ומעלה) אשר עומד בתנאי הצהרת הכנסה כפי שהוגדרה ע"י הות"ת.
  • דרגת העסקה נקבעת בהתאם למדיניות ועדת המינויים הפנימית של סגל עמית במכללה.
  • סגל עמית יועסק בשלוש דרגות : סגל עמית 1, סגל עמית א', סגל עמית ב'.
     

מרכיבי השכר העיקריים:

סגל עמית יועסק בהיקף של עד משרה אחת, כאשר משרה מלאה תחשב העסקה של 16 שעות הוראה שבועיות לפחות.
השכר מוצמד לטבלאות השכר של המכללות שמפרסמת יחידת השכר ותנאי העסקה בות"ת וכפי שיתעדכנו מעת לעת.
 
דרגה – מרצה בעל תואר שלישי יועסק בדרגת סגל עמית ב' .
מרצה בעל תואר ראשון או שני או מרצה אמן דרגתו תקבע לפי קריטריונים הכוללים: וותק בהוראה הרלוונטי לתחום ההוראה במכללה, וותק מקצועי במסגרות שאינן פורמליות, היבטים מיוחדים שרלוונטיים לתחום  ההוראה במכללה כגון: פרויקטיים יוזמות רלוונטיות וכד'.
 
ותק בדרגה
-  הותק לצרכי שכר יתחיל מהשנה הראשונה בטבלת השכר אליה משויך המרצה.
הותק יתעדכן בכל שנה בהתאם לטבלת השכר עד מקסימום ותק מופיע בטבלה. 
 
להלן קישור לטבלאות השכר