החזר הוצאות נסיעה

 
מרצים רשאים לקבל החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בהתאם לימי עבודתו בפועל.
על-מנת לקבל הוצאות נסיעה יש למלא את טופס הנסיעות ולהעבירו למינהל מרצים.