מכרזים לבעלי תפקידים

 

על פי התקנון האקדמי, אנו מכריזים על משרות פנויות לתפקיד:

הצעת המועמדות תוגש בכתב, בצירוף קורות-חיים ומכתבי המלצה ליפעת דגן, מינהל מורים, בחדר 306 בבניין המנהלה.

03-6901284