מכרזים לבעלי תפקידים

על פי התקנון האקדמי, אנו מכריזים על משרות פנויות לתפקיד:

הצעת המועמדות תוגש בכתב, בצירוף קורות-חיים ומכתבי המלצה ליפעת דגן, מינהל מורים, בבניין המנהלה.

 03-6901284