צוות רשות המחקר

 • ד"ר רינת ארביב אלישיב - ראש רשות המחקר

  ד"ר רינת ארביב אלישיב - ראש רשות המחקר

  טל: 03-6901202 |

  Rinat.arviv@smkb.ac.il

  תחומי מחקר: סוגיות במדיניות כוח האדם בהוראה, בין היתר: נשירה מהוראה, כניסה וקליטה בהוראה, מסוגלות וזהות מקצועית בהוראה. סוציולוגיה של החינוך בדגש על ריבוד ואי שוויון חברתי ונשירה מבתי ספר במבט מאקרו-חברתי

  תחומי הוראה: שיטות מחקר כמותיות בסיסי ומתקדמים, בניית כליי מחקר, סדנה להנחיית עבודות גמר

 • אוהד מנשרוב - מרכז הערכת איכות

  אוהד מנשרוב - מרכז הערכת איכות

  טל: 03-6903151

  ohad.menasherov@smkb.ac.il

 • איילת שובל - רכזת טיפוח סגל

  איילת שובל - רכזת טיפוח סגל

  טל: 03-6905439 |
 • אניה גליקמן - חוקרת ברשות המחקר

  אניה גליקמן - חוקרת ברשות המחקר

  טל: 03-6901274 |

  Anya.Glikman@smkb.ac.il
  anya.glikman@gmail.com
  תחומי מחקר: הגרת עבודה, אי שוויון אתני וגזעי, סגרגציית מגורים, הערכת תכניות

  תחומי הוראה: שיטות מחקר כמותיות

  תפקידים נוספים: מרכזת היחידה הבינלאומית

 • פרופ' רות זוזובסקי - חוקרת ברשות המחקר

  פרופ' רות זוזובסקי - חוקרת ברשות המחקר

  טל: 03-6901232 |

  Ruth.Zuzovsky@smkb.ac.il
  תחומי מחקר: מדיניות הכשרת מורים בנושאי כוח אדם, מודלים בהכשרה, שלבים בתהליך הכשרה-חונכות ופיתוח מקצועי.  מרכיבי הכשרה להוראה- ההתנסות המעשית.

 • ד"ר מיכל לוי-קרן - ראש התכנית לתואר שני בהערכה בחינוך, חוקרת ברשות המחקר

  ד"ר מיכל לוי-קרן - ראש התכנית לתואר שני בהערכה בחינוך, חוקרת ברשות המחקר

  טל: 03-6901274 |

  Michal.Keren@smkb.ac.il
  תחומי מחקר: רגישות תרבותית בהערכת הישגים לימודיים, הערכת תכניות לימודיות ופרויקטים חינוכיים, היבטים רגשיים בהוראה

  תחומי הוראה: מדידה והערכה, מתודולוגיה מחקרית, שיטות מחקר וסטטיסטיקה

 • קטיה רוזנברג - חוקרת ברשות המחקר

  קטיה רוזנברג - חוקרת ברשות המחקר

  טל: 03-6901211 |

  Katya.Rozenberg@smkb.ac.il
  תחומי מחקר: כניסה להוראה והערכת תכניות לימודים ופרויקטים חינוכיים

  תחומי הוראה: אחראית על הסיוע בשיטות מחקר כמותיות וניתוח סטטיסטי

  תפקידים נוספים: מרכזת כנסי המחקר במכללה

 • ד"ר ענת שביט מילר - חוקרת ברשות המחקר

  ד"ר ענת שביט מילר - חוקרת ברשות המחקר

  טל: 03-6901211 |

  Anat.Shavit@smkb.ac.il
  תחומי מחקר: הערכת תכניות חינוכיות בתוך ומחוץ לבתי ספר וכן תכניות בעלות אוריינטציה חברתית, מוטיבציה ותהליכי הפנמה, תהליכים ותוצרים רגשיים, סוגיות מגדריות מפרספקטיבה פסיכולוגית' עיצוב זהות אישית ומקצועית, פרקטיקות והשפעות הוריות, הערכת תפיסות עצמי ותפיסות חברתיות, תהליכי שימור ושינוי עמדות

  תפקידים נוספים: עורכת משנה של כתב העת "החינוך וסביבו", חברת צוות במרכז מהו"ת במכללה.

 • ד"ר טל שמר אלקיים - חוקרת ברשות המחקר

  ד"ר טל שמר אלקיים - חוקרת ברשות המחקר

  טל: 03-6901274 |

  Tal.Elkayam@smkb.ac.il
  תחומי מחקר: גירושי הורים, ילדים בסיכון, תחושת מסוגלות עצמית, להטבק"ים במערכת החינוך, הכשרת מורים, תפקיד היועצת החינוכית

  תחומי הוראה: מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות, הדרכה והנחיית עמיתים, מיומנויות שיח והקשבה

  תפקידים נוספים: יו"ר ועדת האתיקה לאישורי מחקרי סטודנטים