מחקרים בתחום החינוך וההוראה

  • הערכת תכנית החשיפה לאקדמיה, ד"ר רינת ארביב אלישיב וקטיה רוזנברג בשיתוף עם ד"ר אדם הישראלי. המחקר נערך כחלק מפרויקט הדגל.  וזכה במענק מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בשלב סיום ניתוח הנתונים וכתיבת דו"ח המחקר
  • מחקר פר"ח