מחקרי הערכה של הפעילות במכללה

  • הערכת תכנית לתואר שני M.Teach, ד"ר מיכל קרן, תשע"ט
  • הערכת קורסים המתנהלים בשיטת "אודיטוריום הפוך", ד"ר מיכל קרן, תשע"ח
  • סקר בוגרים, ד"ר אניה גליקמן וד"ר טל שמר אלקיים, תשע"ח
  • הערכת תכנית קרן טראמפ, ד"ר אניה גליקמן, תשע"ח
  • הערכת מודל T-PACK בפדגוגיה הדיגיטלית, ד"ר סגל עוזרי רויטברג וקטיה רוזנברג, תשע"ח
  • הערכת תפיסת תהליך ההכשרה מתוך הפרספקטיבה של מורים מתחילים, ד"ר רינת ארביב אלישיב, ד"ר סיגל עוזרי רויטברג וקטיה רוזנברג – בשלב כתיבת דו"ח מסכם

מרכז סימולציה, ד"ר טל שמר אלקיים בשיתוף עם גבי לנדלר פרדו. מחקר הערכה נדרש כחלק מקבלת התקציב למרכז, בשלב סיום ניתוח הנתונים וכתיבת דו"ח המחקר.