מחקרי הערכה של הפעילות במכללה

מחקרי תשע"ט:

הערכת התכנית לתואר שני בהוראה (M.Teach) – ד"ר מיכל לוי קרן
 

מחקרי תשע"ח:

מורים מדברים על הכשרתם – ד"ר רינת ארביב אלישיב, ד"ר סיגל עוזרי רויטברג וקטיה רוזנברג

פרויקט "חשיפה לאקדמיה" – ד"ר רינת ארביב אלישיב, ד"ר אדם הישראלי וקטיה רוזנברג

פרויקט "TPACK - SMKB" – ד"ר סיגל עוזרי רויטברג וקטיה רוזנברג

מרכז הסימולציה במעשה החינוכי – ד"ר טל שמר אלקיים וד"ר גבי לנדלר פרדו

הערכת תכנית 700 – הסבת אקדמאים קרן טראמפ שנה 4 – ד"ר אניה גליקמן


מחקרי תשע"ז:

סקר בוגרים תשע"ז – ד"ר אניה גליקמן וד"ר טל שמר אלקיים

הערכת תכנית 700 – הסבת אקדמאים קרן טראמפ שנה 3 – ד"ר אניה גליקמן

הערכת קורסים המתנהלים בגישת "אודיטוריום הפוך" – מחקר המשך – ד"ר מיכל קרן


מחקרים מהשנים הקודמות:

הערכת קורסים המתנהלים בגישת "אודיטוריום הפוך" –ד"ר מיכל קרן (תשע"ו)

הערכת תכנית 700 – הסבת אקדמאים קרן טראמפ שנה 2 – ד"ר רינת ארביב אלישיב (תשע"ו)

גבולות תפקיד דיקנית הסטודנטים – ד"ר רינת ארביב אלישיב (תשע"ה)

הערכת ההוראה על ידי הסטודנטים – קטיה רוזנברג (תשע"ה)

הערכת תכנית 700 – הסבת אקדמאים קרן טראמפ שנה 1 – ד"ר רינת ארביב אלישיב (תשע"ה)

תכנית להנחיית קבוצות ב"תקשורת מקדמת" – ד"ר ענת שביט מילר (תשע"ה)

מעורבות חברתית בהכשרת מורים – ד"ר רינת ארביב אלישיב וד"ר ענת שביט מילר (תשע"ב)