מחקרי רשות המחקר

רשות המחקר אמונה על איסוף נתונים אודות הפעילות החינוכית הענפה המתבצעת במכללה, בדגש על תהליכים מערכתיים בעלי השפעה על המדיניות המכללתית בתחומים מגוונים ובמוקדים העומדים על סדר היום. בנוסף, רשות המחקר עורכת מחקרים בתחומי החינוך והחברה עבור ובמימון גורמי חוץ.


מחקרי הערכה של הפעילות במכללה

מחקרים בתחומי החינוך וההוראה