השתלמויות פרופסיונאליות בארץ

 

2. השתלמויות פרופסיונאליות בארץ

2.1 ההשתתפות בהוצאות השתלמויות פרופסיונאליות בארץ נועדה לקדם את הרחבת הידע בקרב חברי הסגל בסוגיות מגוונות של המחקר האקדמי וההתמחות הדיסציפלינרית.

2.2 גובה התמיכה בהוצאות השתלמויות במחקר בארץ תעמוד על 500 ₪ לשנה.

2.3 בעלי תפקיד במכללה מ- 25% משרה (כולל ראשי מחלקות, חוגים ותכניות) ופרופסורים יהיו זכאים לתמיכה בסך 700 ₪.

2.4 לקבלת התמיכה יש להגיש בקשה לרשות המחקר (נספח ז1). בבקשה יש לצרף תקציר של ההשתלמות ולציין את מקום ההשתלמות. אישור יינתן בהתאם (נספח ז2).

2.5 ההחזר הכספי הוא כנגד חשבונית מס. יש למען את החשבונית עבור מכללת סמינר הקיבוצים.

צור קשר

עידית קירזון
ריכוז אדמיניסטרטיבי – רשות המחקר

03-6905439
03-6901207