הכנת פוסטר להצגה בכנס

הכנת פוסטר להצגה בכנס

1- הכנת פוסטר לקראת הצגתו בכנסים מקצועיים ניתנת לכלל המרצים במכללה.

2- התמיכה מותניית בהצגת שם המכללה כמקום ראשון בפוסטר לצד שמו של המציג.

3- לקבלת התמיכה יש להגיש בקשה לרשות המחקר. יש להגיש את הבקשה מינימום חודש לפני מועד הכנס. הבקשה כוללת את הפרטים הבאים:

3.1   שם המחקר

3.2  שם הכנס אליו מיועד הפוסטר

3.3  ציון עורכי המחקר / מחברי הפוסטר לפי סדר הופעתם

3.4  גודל הפוסטר

3.5  תקציר המחקר

4- באישור רשות המחקר יצוין סעיף תקציבי והתמחיר אותו יש לחייב לפי שיוך המרצה לפקולטה. האישור יישלח למחלקת ההוצאה לאור וגרפיקה ומחלקת השיווק להמשך טיפול.

5- לאחר קבלת האישור, חבר הסגל יעביר את החומרים הרלוונטיים לעיצוב באופן מסודר ושלם במייל למחלקת הוצאה לאור וגרפיקה. במקביל מחלקת השיווק יבדקו הצעות מחיר עבור הדפסת הפוסטר בבתי דפוס. בתום הכנת הפוסטר ואישור חבר הסגל יישלח הפוסטר להדפסה באמצעות מחלקת השיווק.

6- הפוסטר יודפס בפקולטה לאומנויות או בבית דפוס חיצוני בהתאם לשיקול המכללה.

7- חשבונית התשלום תועבר לרשות המחקר לסיום הטיפול.