ייעוץ מתודולוגי

ייעוץ מתודולוגי

1- ייעוץ מתודולוגי ניתן לכלל חברי הסגל במכללה בתחומים הבאים: ייעוץ לגבי תכנון מחקר, בניית הצעות מחקר, כתיבת תקציר לכנס, הצגת מחקר בכנס, עיבוד נתונים בשיטות כמותיות ואיכותניות ובניית כלי מחקר.

2- הייעוץ יינתן על-ידי צוות החוקרות ברשות המחקר במכללה.

3- ייעוץ מתודולוגי יינתן במשך 5 שעות בכל שנת לימודים.

4- לקבלת הייעוץ יש לפנות במייל למזכירות רשות המחקר (research.skb@smkb.ac.il).