עלון רשות המחקר 2005-2009

היחידה למחקר ולהערכה מוציאה מידי סמסטר כמה עלונים של "בעין חוקרת". מטרת העלון היא ליידע ולעדכן באופן שוטף בנושאים שונים הקשורים למחקר כמו קולות קוראים לכנסים, מכרזים ומלגות, ימי עיון והשתלמויות, ספרים ואתרי אינטרנט. כמו כן, בכל עלון מוצג ומובהר נושא מעולם המחקר באופן קצר ותמציתי. בנוסף לכל אלה, העלון מנסה גם ליידד את קוראיו עם עולם הסטטיסטיקה והמחקר באמצעות הצגת קריקטורות וקטעי קריאה מעניינים בתחום זה.
קריאה נעימה, צוות היחידה למחקר ולהערכה.