פרסומי סגל ההוראה

רשימת אזכורי הפרסומים של חברי הסגל האקדמי במכללת סמינר הקיבוצים מתפרסמת בכל שנה החל משנת 2005. הרשימה מהווה עדות לפעילות המחקרית הרבה והענפה המתרחשת במכללה על ידי חברי הסגל האקדמי.
במהלך השנים גדלה הרשימה מבחינת מספר האזכורים כמו גם מבחינת מספר המרצים ששמם מופיע. חלק ניכר מן הפרסומים זוכה לתמיכתה של המכללה הכוללת, בין השאר, תמיכה בנסיעה לכנסים מדעיים, סיוע בתרגום ובעריכה של מאמרים, מתן ייעוץ מתודולוגיה ועוד.