ועדת אתיקה לאישור מחקרי סטודנטים

 

וועדת האתיקה המוסדית לאישור מחקרי סטודנטים/יות במכללה נועדה לאשר ביצוע מחקר לאחר בחינת ההיבטים האתיים הקשורים בו. 

הוועדה תדון בהצעות מחקר של  סטודנטים/יות המבצעים/ות תזות אמפיריות בתכניות לתואר שני בלבד.

על סטודנט/ית המבקש/ת לבצע מחקר, במסגרת תזה, להגיש לוועדה את הטפסים הטפסים המפורטים בנוהל המצורף.