ועדת אתיקה לאישור מחקרי סטודנטים

וועדת האתיקה המוסדית לאישור מחקרי סטודנטים/יות במכללה נועדה לאשר ביצוע מחקר לאחר בחינת ההיבטים האתיים הקשורים בו. 

הוועדה תדון בהצעות מחקר של  סטודנטים/יות בתכניות לתואר שני בלבד.

הנוהל המצורף מפרט על את נהלי המכללה לגבי הצורך/ אי הצורך לפנות לוועדת האתיקה וללשכת המדען הראשי בסוגי מחקרים שונים. נוהל מצורף