וועדת אתיקה מכללתית לאישור מחקרי מרצים

מרצים המעוניינים לאסוף מידע מבוגרים (שאינם שייכים למערכת החינוך) ומעוניינים באישור "וועדת אתיקה לאישור מחקרי מרצים"

מוזמנים לקרוא בקישור הבא את הנהלים והטפסים הדרושים לפנייה לוועדה.

בקישור הבא מצורפות הוראות המדען הראשי.