הגשת בקשה לועדת האתיקה

נוהל הגשה לוועדת אתיקה למחקרי סטודנט/ית

 

לאחר הגשת הטפסים הנדרשים דרך פורטל הסטודנט, תדון הוועדה בהצעה. לאחר הדיון תשלח הודעה בפורטל הסטודנט עם העתק למנחה  ובו אחד מהבאים:

א. אישור הוועדה לביצוע המחקר כפי שהוגש ע"י הסטודנטי/ית
ב. בקשה מהסטודנטי/ית לתיקונים ו/או הבהרות (בתוך המחוון מפורט).
ג. דחיה של הבקשה לביצוע המחקר.

במידה ועולות שאלות אל מול חוות הדעת- מנחה העבודה יכול לפנות במייל ליו"ר הועדה (tal.elkayam@smkb.ac.il) או לקבוע פגישה מסודרת עם יו"ר הועדה בנוכחות הסטודנטי/ית והמנחה. רק במקרה של אישור (ללא סייג) יוכל הסטודנטי/ית להתחיל במחקר . האישור יינתן לרוב לשנתיים ואם נדרש, ניתן יהיה להאריכו . ניתן לראות את המחוון להערכת ההצעה בקישור המצורף (מומלץ מאד למלא את הטפסים לאחר מעבר על טופס המחוון). במקרים בהם יש דרישה לתיקונים/ הבהרות- על הסטודנטי/ית להגיש את התיקון באופן מסודר כולל תשובות מסודרות לשאלות ולמשוב שקיבל על גבי טופס המחוון. הקישורים המצורפים כוללים את כל הטפסים הנדרשים לצורך הגשת בקשה לוועדת אתיקה.

  • אין לצרף את הצעת המחקר לבקשה

 

    א) טופס פנייה לוועדת האתיקה- פרטים אישיים

פורטל הסטודנט

    ב) טופס בקשה לוועדת אתיקה

קובץ מצורף

    ג) טופס התחייבות החוקרים להבטחת זכויות המשתתפים במחקר

קובץ מצורף

    ד) טופס מכתב פנייה למשתתפים במחקר ו/או לאפוטרופוסים

קובץ מצורף

    ה) טופס הסכמה מדעת

קובץ מצורף

    ו) מחוון להערכת הצעת מחקר - שאלון, טופס ראיון, תיאור תצפית

קובץ מצורף

    ז) קריטריונים לביצוע מחקר אתי – מומלץ לקרוא טרם הגשת הבקשה

קובץ מצורף