תמיכה בדוקטורנטים

תמיכה בדוקטורנטים

1- תמיכה לדוקטורנטים ניתנת בכל הקשור להפקת עבודת המחקר. התמיכה תינתן לכל מרצי המכללה.

2- סכום התמיכה הינו 500 ₪, והוא מיועד לפעילויות שניתן לבצען במכללה, כגון: שכפולים, צילומים והפקת החוברת.