כנסים בארץ

 

2. השתתפות בכנסים בארץ

2.1 תמיכה בכנס בארץ מאושרת עם הצגת מאמר וללא הצגת מאמר. התמיכה מותניית בציון מכללת סמינר הקיבוצים בתכנית הכנס במקום הראשון לצד שמו של חבר הסגל המקבל את התמיכה.

2.2 גובה התמיכה בהשתתפות בכנס בארץ יעמוד על  500 ₪ לשנה.

2.3 בעל תפקיד במכללה ומרצים בדרגת פרופסור יהיו זכאים לתמיכה בסך 750 ₪ לשנה.

2.4 ניתן להשתמש בתמיכה זו עבור תשלום דמי חברות בארגונים מקצועיים בארץ.

2.5 החזר כספי כנגד קבלות "מקור" יינתנו עבור דמי הרישום לכנס והוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד. לא יינתן החזר עבור הוצאות לינה.

2.6 לצורך קבלת החזר כספי יש להגיש בקשה למזכירות רשות המחקר לא יאוחר מחודש לאחר מועד הכנס (נספח ב1). הבקשה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

12.11.1 תכניה של הכנס עם ציון שם המרצה כאשר שם המכללה מופיע כמקום הוראתו הראשון (במידה והציג או שימש כיו"ב באחד המושבים).
12.11.2 תקציר המחקר אותו הציג המרצה בכנס (במידה והציג).
12.11.4 קבלה מקורית בגין תשלום דמי-הרשמה לכנס.
12.11.9 קבלות על הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.

צור קשר

עידית קירזון
ריכוז אדמיניסטרטיבי – רשות המחקר

03-6905439
03-6901207