תמיכות ומענקים לסגל האקדמי

 

סמינר הקיבוצים מציע לחברי הסגל האקדמי תמיכות מגוונות בתחום המחקר והקידום המקצועי.

נוהל טיפוח סגל
נוהל טיפוח סגל זוטר

ועדת טיפוח סגל אחראית להיגוי ולהתוויית התמיכות השונות הניתנות לסגל המכללה. את התמיכות בפועל מבצעת רשות המחקר, כבאת כוחה של ועדת טיפוח סגל.
התמיכות המוצעות לחברי סגל ההוראה במכללה מגוונות, וכוללות: תמיכה בהשתתפות בכנסים בחו"ל ובכנסים, ימי עיון והשתלמויות בארץ, מענקי מחקר, ייעוץ מתודולוגי, תמיכה בתרגום / עריכת מאמרים, תמיכה בהוצאת ספרים, תמיכה בדוקטורנטים וסיוע בהכנת פוסטר.

מטרות ועדת טיפוח סגל:
לעודד את מורי המכללה לקידום מקצועי ואקדמי, באמצעות תמיכה בפעילויות שונות הקשורות בכך: תמיכה במחקרים, תמיכה בהוצאת ספרים על-ידי חברי סגל ההוראה במכללה, מלגות למציגים בכנסים בארץ ובחו"ל, יעוץ במחקר איכותי, תמיכה בביצוע תרגומים, עריכה לשונית באנגלית ותמיכה בדוקטורנטים הנמצאים בשלבי סיום כתיבת עבודת המחקר.

ועדת טיפוח סגל:
חברי הוועדה:
ד"ר רינת ארביב אלישיב - ראש הרשות למחקר ולהערכה ויו"ר הוועדה
ד"ר יהודית וינברגר - רקטור המכללה
חגית אלוני - סמנכ"ל משאבי אנוש
ד"ר אירית לוי פלדמן - דיקנית הפקולטה לחינוך ונציגת הפקולטה לחינוך
ד"ר אמנון יובל - נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה
ד"ר שלומית עופר - נציגת הפקולטה לאמנויות
עדינה משעל - נציגת הפקולטה למדעים
אפרת וולף אברהמי - מרכזת הוועדה

 

צור קשר

ד"ר רינת ארביב אלישיב
ראש הרשות למחקר ולהערכה

03-6901202

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207