תמיכות ומענקים לסגל האקדמי

סמינר הקיבוצים מציע לחברי הסגל האקדמי תמיכות מגוונות בתחום המחקר והקידום הפרופסיונאלי.

נוהל טיפוח סגל בכיר
נוהל טיפוח סגל זוטר

ועדת טיפוח סגל אחראית להיגוי ולהתוויית התמיכות השונות הניתנות לסגל המכללה. את התמיכות בפועל מבצעת רשות המחקר, כבאת כוחה של ועדת טיפוח סגל.
ועדת טיפוח סגל משמשת כוועדת היגוי להתוויית התמיכה המכללתית בקידום המחקר בקרב חברי הסגל. התמיכה בפועל ניתנת על ידי רשות המחקר, כבאת כוחה של ועדת טיפוח סגל.


חברי הוועדה:
ד"ר רינת ארביב אלישיב - ראש הרשות למחקר ולהערכה ויו"ר הוועדה
פרופ' יהודית וינברגר - רקטור המכללה
חגית אלוני - סמנכ"ל משאבי אנוש
ד"ר אירית לוי פלדמן - דיקנית הפקולטה לחינוך ונציגת הפקולטה לחינוך
ד"ר אמנון יובל - נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה
ד"ר שלומית עופר - נציגת הפקולטה לאמנויות
ד"ר עדינה משעל - נציגת הפקולטה למדעים
 

 

ד"ר רינת ארביב אלישיב
ראש הרשות למחקר ולהערכה
03-6901202
Rinat.Arviv@smkb.ac.il

הרשמה אונליין