תקצירי מחקרים

חוברות תקצירי המחקרים מסכמות חלק מהפעילות המחקרית שנערכת במכללה.

בחוברות מוצגים מחקרים שבוצעו על ידי צוות רשות המחקר, וכן מחקרים שנערכו על ידי הסגל האקדמי של המכללה, וקיבלו תמיכה וסיוע מכללתיים.

עוד מופיעים בחוברות תקצירי מחקרים אשר הוצגו בכינוסים שונים בחו"ל, ואשר השתתפותם של המרצים בכנסים נתמכה על ידי המכללה.

התקצירים הרבים שמוצגים בחוברות משקפים את מגוון הפעילות המחקרית במכללה: מחקרים בתחום החינוך, מחקרים בתחום הכשרת המורים, מחקרים בתחומים דיסציפלינרייים שונים, וכן מחקרי הערכה של תכניות ופעילויות שונות במכללה.