קיימות חברתית- סביבתית - ד"ר אילנה אבישר

משתתפי קבוצת קיימות חברתית-סביבתית
אילנה אבישר
איריס אלקחר
אריה ונגר
דוד דוניץ
דיניאל מישורי
יהודית וינברגר
בלה יעבץ
נועה אבריאל
נטליה גוטקובסקי
עידית
טלי טל
שחר כהנוביץ
עמוס דרייפוס
טלי גולדמן