קבוצות המחקר

הוראת מקרא ותרבות ישראל, רכז: ד"ר חיים חיון
קיימות חברתית- סביבתית, רכזת: ד"ר אילנה אבישר
ללמוד שואה - לבטים, קשיים, דילמות, רכזת: ד"ר שרון גבע
הוראה חדשנית בעידן מתוקשב "חינוך טכנולוגיה ומה שביניהם", רכזת: ד"ר רבקה ודמני
מחקר איכותני וצמיחה מקצועית, רכזת: ד"ר יהודית וינברגר
חינוך לאמנות, רכז: ד"ר שי פרוגל
מדעי הרוח והוראתם בגישה רב תחומית, רכזת: ד"ר אסנת זינגר
חינוך פוליטי, רכז: ד"ר ניר מיכאלי
שדה האוריינות החזותית, רכזת: ד"ר מלכה בן פשט
חינוך ומגדר בהכשרת מורים בריכוזן של ד"ר טלילה קוש וד"ר דינה חרובי
"פדגוגיה הרפתקנית " בריכוזה של תמי הופמן
תיק-שורט: דעה, תעודה ותודעה: על הקשר בין תקשורת לחינוך בריכוזה של ד"ר תמר קטקו
הדרכה פדגוגית באמנות, רכזת: ד"ר עדנה בר-רומי פרלמן
מזרחיות וחינוך, רכזת: ד"ר מימי חסקין
למידה שיתופית בעולם גלובלי, רכזת: ד"ר מירי שיינפלד
חינוך וסכסוך, רכזים: ד"ר אמנון יובל וד"ר דפנה יצחקי
חינוך קיבוצי, ד"ר אלון גן
הוראת ספרות, ד"ר עודד מנדה-לוי וד"ר אסתי אדיבי שושן
אמפטיה בחינוך, ד"ר יעל עופרים
ספרות ילדים ושינוי חברתי, ד"ר רימה שיכמנטר
הורות: פנים רבות לה, ד"ר צפי טימור
חינוך היסטורי: זירות וזיקות, פרופ' אייל נווה וד"ר נמרוד טל
פדגוגיה מתבוננת, ד"ר לילך ניישטט ויוסי בן אשר