חינוך פוליטי - ד"ר ניר מיכאלי

רקע:
בשנים האחרונות מתחזקת במכללה האוריינטציה החברתית דרך שלל יוזמות ותוכניות: מסלולי לימוד ייחודיים (דמוקרטיים, ביקורתיים, יצירתיים) ; תוכנית "יש דרך" ושיתופי פעולה עם רשויות מקומיות ; תוכנית המעורבות החברתית ; שילוב התנסויות מעשיות קהילתיות וקורסים במתכונת של קהילות לומדים ; הגדלת המעורבות של סטודנטים בחיי הקמפוס ועוד.
טיפוח של קבוצת מנהיגות בקרב מרצי המכללה אשר מחוייבת לסדר יום זה, תאפשר לחזק ולהעצים את המהלך.

המטרה:
טיפוח קבוצה של מרצים כמנהיגות חברתית-חינוכית במכללה אשר תכוון לשלושה יעדים:

  • לימוד שיאפשר להעשיר ולחדד תפישות אישיות, ולקדם ניסוח מצע מכללתי משותף. 
  •  כתיבה והפצת ידע בקרב קהילת המכללה בפרט ושדה החינוך בכלל (הוצאת קובץ)
  • פיתוח וקידום יוזמות משותפות במכללה

מתכונת:
קבוצה של עשרה מרצים שתיפגש לכחמש פגישות לאורך שנה"ל התש"ע.
הקבוצה תחליט בעצמה על סדר היום לפגישות. (הזמנת מרצים אורחים ; הוראת עמיתים ; לימוד בחברותא ; דיונים)
הקבוצה תחתור להוצאת פרסום משותף אשר יכלול מאמרים תיאורטיים ו/או מחקריים העוסקים בנושא המרכז. המאמרים ייכתבו ע"י חברי הקבוצה + מומחים חיצוניים: פרופ' דני גוטוויין; פרופ' מני מאוטנר ; ד"ר אורית קמיר; פרופ' חנן חבר.
לפני תחילת השנה כל משתתף יתבקש לשלוח מאמר משמעותי עבורו בנושא חינוך, המאמרים יקובצו לחוברת שתשמש בסיס למפגשים כאשר כל מפגש יוקדש לדיון אודות אחד הטקסטים.

רכז: ד"ר ניר מיכאלי

מלווה אקדמי: פרופ' אייל נווה

משתתפים:
ד"ר אסתר יוגב
פרופ' אייל נווה
גליה זלמנסון
ד"ר מימי חסקין
ד"ר אמנון יובל
ד"ר חגית גור-זיו
ד"ר נעמי יוספסברג
ד"ר ניר מיכאלי
ד"ר שי פרוגל
אייל רם
ד"ר חנוך בן פזי
ד"ר דיוויד דוניץ
אדם הישראלי
ד"ר תמר קטקו