על הקשר בין תקשורת לחינוך - ד"ר תמר קטקו

קבוצת מחקר: תקשורת וחינוך: דעה, תעודה ותודעה

קבוצת מחקר שעוסקת בהיבטים השונים של השפעות הגומלין בין תקשורת לחינוך: תכניות לימודים בנושא; צריכה ביקורתית של תכנים במדיה; שימוש באמצעים טכנולוגיים; חשיפה תורמת/מסוכנת לילדים; בני נוער וכלל הציבור בישראל; פוליטיזציה של התקשורת; השימוש במדיה לשיפור איכות הלמידה וההוראה כאמצעי העצמה תודעתית והתנהגותית.
המפגשים בקבוצת המחקר כוללים הרצאות, דיונים והיערכות לקראת כתיבת מאמרים בנושאים הרלוונטיים. המטרה: קובץ מאמרים שפיט ואיכותי.

רשימת המשתתפים:
פרופ' עמית שכטר
פרופ' חוה תדהר
ד"ר גדעון אביטל
ד"ר אמנון יובל
ד"ר רות הרתאן
ד"ר דנה פרייבך-חפץ
ד"ר אלה באואר
ד"ר אורלי מלמד
ד"ר נעם יורן
ד"ר דניאל דור
נעמה בן יהודה שלהב
ד"ר ענת גסר אדלסבורג
ד"ר תמר קטקו
אורחת קבועה: פרופ' רות זוזובסקי

משתתפים אורחים
לא קבועים שהביעו הסכמתם לכתוב מאמר לקובץ שלנו:
ד"ר דוד ויצטום
גלעד טוקטלי
קובי מידן
ד"ר ערד ניר