ללמד שואה: לבטים, קשיים, דילמות - ד"ר שרון גבע

קהילת מחקר במכון לחינוך מתקדם

בשנת הלימודים תשע"ב (2011/2012) החלה לפעול בסמינר הקיבוצים קבוצת מחקר מקרב חברי הסגל האקדמי של המכללה שדנה בנושא הפדגוגיה של הוראת השואה בישראל, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מתוך הכרה בחשיבות הנושא והפרובלמטיקה שלו ועל רקע מידת העניין ההולכת וגוברת בנושא השואה ותודעת השואה בחברה בישראל לגווניה. הקבוצה פועלת כחלק מהפעילות של קהילות מחקר במכון לחינוך מתקדם. מטרותיה העיקריות של הקבוצה הן לקדם את השיח בנושא הוראת השואה והפדגוגיה שלה ולתרום לפרקטיקה של הוראת השואה במוסדות החינוך בישראל. זאת באמצעות דיון פורה שביסודו ביצוע מחקרים מקוריים שיאירו, כל אחד וכמכלול, רעיונות, גישות והיבטים חדשים מתחומי דעת שונים, ביניהם חינוך, היסטוריה, ספרות ופילוסופיה.

החברים בקבוצה הם מקרב חברי הסגל האקדמי של מכללת סמינר הקיבוצים, שעם תחומי העניין האקדמיים שלהם נמנים, באופן עיקרי או חלקי, השואה וחקרה. חברי הקבוצה מתכנסים במהלך השנה לשם דיונים משותפים ובמקביל יגבשו את מחקריהם. עם השלמתם, יוצגו המחקרים בפני הקבוצה. בכל מפגש מתקיים דיון ביקורתי במחקר אחד או שניים, במטרה להעשירם מנקודות מבט חדשות. פירות המחקר של הקבוצה כונסו לקובץ בנושא וראו אור בספר השואה: שעת חינוך.

 

רכזת קבוצת המחקר: שרון גבע, החוג להיסטוריה.

המשתתפים מקרב סגל המרצים במכללה:
ד"ר גדעון אביטל-אפשטיין
פרופ' יאיר אורון
ד"ר רן אור-נר
ד"ר אלה באואר
ד"ר חנוך בן פזי
ד"ר שרון גבע
ד"ר אלון גן
ד"ר רינה דודאי
ד"ר תמי הופמן
פרופ' אייל נווה
ד"ר לילך ניישטט-בורנשטיין
שמוליק פרימרמן ז"ל
ד"ר טלילה קוש
ד"ר תמר קטקו
ד"ר נילי קרן

לספר השואה: שעת חינוך באתר הוצאת הקיבוץ המאוחד
המבוא ותוכן העניינים של הספר זמינים לקריאה באתר הוצאת מכון מופ"ת


מאמרה של ד"ר שרון גבע, עיתון הארץ, דעות 28.10.2013 - "מה הרגישו בדרך לתאי הגזים" 
מאמרה של ד"ר שרון גבע, עיתון הארץ, 23.11.2014 - "כמה זה 6 מיליון?" 
מאמרה של ד"ר נילי קרן, עיתון הארץ, 10.6.2013 - "לא מפחדים מהשואה"
מאמרו של פרופ' יאיר אורון, עיתון הארץ, 17.2.2014 - "השואה לא רק שלנו"
עיתון הארץ, 17.4.15 טלאי צהוב ו"יום במחנה ריכוז": מה מלמדים על השואה