למידה שיתופית בעולם גלובלי, רכזת: ד"ר מירי שיינפלד

ספר בנושא למידה שיתופית בעולם גלובלי
Collaborative Learning in a Global World

מוצע על ידי ד"ר מירי שינפלד במסגרת “צוות חוקרים” של סמינר הקיבוצים

הרקע לכתיבת הספר
המאה ה-21 הביאה שינוי בכל תחומי החיים באמצעות הטכנולוגיה והמדיה החברתית, אך השפעתה על החינוך רק החלה. השימוש בסביבות WEB2, יצירת מידע ושיתוף במדיה המקוונת, מתרחש במהירות ובעוצמה והשפעתו על החינוך ועל תהליכי ההוראה משמעותיים. המרחק בין תרבויות ובין יבשות התקצר, העולם הפך לשטוח, וקבוצות המורכבות מעובדים מארצות שונות הפכו למציאות יומיומית. כך למשל מומחי תקשורת מישראל, אנשי שיווק מארצות הברית ויצרני שבבים מסין עובדים כצוות, משתמשים בטכנולוגיות מידע תקשורת (ICT), ונדרשים למיומנויות של עבודה שיתופית.
כתוצאה משינויים אלה עלה קרנה של שיטת ההוראה והלמידה השיתופית ופותחה תיאוריית למידה מותאמת למיומנויות הנדרשות בעידן המידע (OCL) המבוססת על הלמידה השיתופית המקוונת (Harasim, 2012). כדי להכין את הסטודנטים לעידן המידע יש להקנות להם את מיומנויות המאה ה-21: מיומנויות שיתוף ובניית ידע. ואכן מערכות חינוך בארצות שונות משלבות מיומנויות אלו בהוראה-למידה, ושמות דגש חזק על הטמעתה (מלמד, פלד, מור, שינפלד ואחרים, 2010; רימון, 2010;Resta, Searson,Patru, Knezek & Voogt, 2011 ).
הלמידה השיתופית אינה טריויאלית ואינה מתאימה אינטואיטיבית לכולם. בשנות השמונים ניסו ליישם שיטה זו תוך עיסוק נרחב בתיאוריות, בשיטות ובאתגרים (שרן והרץ-לזרוביץ, 1978). יש ללמוד לעבוד בקבוצה ולהפיק ממנה את המירב. למידה שיתופית כרוכה באינטראקציה בין הלומדים ובתקשורת חברתית או מקצועית המתאפשרת על ידי הנגישות והתקשורתיות שהרשת מזמנת. קהילות למידה הן חלק מההוויה הבית-ספרית, וכיום כל תלמיד יכול להיות שותף לתהליכים ולתוצרים באמצעות קבוצות דיון ברשת. קבוצות למידה מתרבויות שונות וממדינות שונות חוקרות, מפתחות ומגלות תרבויות שלא היו נחשפות אליהן בדרכי הלימוד המסורתיות (Shonfeld, Hoter & Ganayem, 2013). דרך למידה זו מכינה את התלמידים למציאות של המאה ה-21 (רותם ופלד, 2008; שנר, 2008). לאור זאת יש מקום בהכשרת מורים בעידן המודרני להכשיר מורים לעבודה שיתופית בצוות שישמשו כמודל לחיקוי לתלמידים.
הספר המוצע יעסוק בהתפתחות הלמידה השיתופית, באפיוניה, במזמינות (affordances) של הסביבה הטכנולוגית ללמידה שיתופית, בגורמים המקדמים למידה שיתופית יעילה, באתגרים שביישומה, ביתרונותיה ובחסרונותיה, במקומה בהכשרת מורים, ובשינויים שנוצרו בעידן הגלובלי. הספר יעסוק גם ברקע התיאורטי אך בעיקר במחקרים יישומיים של למידה שיתופית בשדה החינוך בכלל ובמוסדות להשכלה גבוהה בפרט.

רשימה ביבליוגרפית מצומצמת:
רותם א' ופלד י' (2008). לקראת בית ספר מקוון. תל-אביב: מכון מופ"ת .
שרן, ש. והרץ- לזרוביץ, ר. (1978). שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר . שוקן, תל אביב
רימון, ע' (2010). התאמת מערכת החינוך למאה העשרים ואחד: התכנית החדשה של משרד החינוך, הד החינוך, גיליון דצמבר, 40 – 45. נדלה ב-26 בנובמבר 2013 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/62E534AB-E474-4C60-B03A-FC02440B33B4/125568/Hinucdigitali.pdf
Harazim, L. (2012). Learning Theory and Online Technologies. NY:Routledge
Resta, P., Searson, M., Patru, M., Knezek, G & Voogt, J. (2011). Building a Global Community of Policy-makers, Researchers and Teachers to Move Education Systems into the Digital Age. Edusummit Report, International summit on Education, Unesco, Paris.
Shonfeld, M., Hoter, E. & Ganayem, N. A. (2013). Using ICT to Bridge between cultures in Conflict: the case of Israel. in Austin, R. S. P. & Hunter, W. J. Linking Schools: Online Learning and Community Cohesion. Ulstar Press.


צוות החוקרים:
ד"ר מירי שינפלד- עורכת וכותבת
ד"ר צפי תימור - סמינר הקיבוצים
ד"ר דלית לוי - סמינר הקיבוצים
ד"ר תמי זייפרט - סמינר הקיבוצים
ד"ר מיקי קריץ - סמינר הקיבוצים
ד"ר אילנה רונן - סמינר הקיבוצים
עינת רוזנר - סמינר הקיבוצים
ציפי זלקוביץ - סמינר הקיבוצים
שרה וייסברג - מכללת בית רבקה (סטודנטית מצטיינת שסיימה אצלנו תואר שני)
חגית מישר-טל - האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אסמאא גנאיים - מכללת אלקאסמי
ד"ר אליין חוטר - מכללת אוהלו
ד"ר נועה אהרוני - אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר פריד חמדן - מרכז תוכניות בינלאומיות במשרד החינוך
פרופ' קלאודיה פינקביינר - אוניברסיטת קאסל בגרמניה
פרופ' פול רסטה - אוניברסיטת טקסס
פרופ' רוג'ר אוסטין - אוניברסיטת אולסטר באירלנד הצפונית

* מרצים נוספים מהמכללה יצטרפו במידת האפשר לאחר הגיבוש הראשוני

תוכנית מפגשים לשנת הפעילות הראשונה
1. מפגש פנים אל פנים - הכרות עם הצוות בארץ (נובמבר)
הצגת הנושא - הפרסומים והידע הנצבר - מירי שינפלד
הסטוריה של שיתופיות - יעל שרן
הכרות עם הפלטפורמות המקוונות ודיון על דרכי השימוש
2. מפגש מקוון - הכרות עם החוקרים מחו"ל (דצמבר)
הרצאה של פול רסטה - CSCL- שיתופיות בהשכלה הגבוהה
דיון בראציונאל של הספר
3. מפגש פנים אל פנים - הכרות עם החוקרים מחו"ל (פברואר)
Community Cohesion - רוג'ר אוסטין (פתיחה של ההרצאה לכל המכללה)
עורך הספר: Online Learning and Community Cohesion: Linking schools
4. מפגש מקוון (אפריל)
עריכת ספר-מנסיונה של עורכת ספרים - קלאודיה פינקביינר
היצגים של הרעיונות שבהם כל אחד מהכותבים ירצה לעסוק
5. מפגש פנים אל פנים משודר לחו"ל (יוני)
היצגים של הרעיונות שבהם כל אחד מהכותבים ירצה לעסוק בשנה שניה

צרכים ובקשות מיוחדות
• פלטפורמה לאיגום המשאבים
• פלטפורמה לכתיבה שיתופית
• תקציב למרצה אורח
• פלטפורמה למפגשים מקוונים (צילום ושידור, וידאוקונפרנס)
• השתתפות באירוח של פרופ' רוג'ר אוסטין ביום שהוא מתארח בסמינר הקיבוצים (מכון מופ"ת מביא אותו לישראל)