חינוך ומגדר בהכשרת מורים של ד"ר טלילה קוש וד"ר דינה חרובי

פורום חינוך ומגדר

תכניות שונות ללימודי חינוך ומגדר אמנם קיימות בכמה מכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות, אך נראה שהמחקר התאורטי אינו מיושם בעשייה החינוכית במוסדות החינוך בארץ. מתוך הכרה בחשיבות הנושא ובנחיצותו במסגרת של הכשרת מורים. הצורך בהרחבת הידע והמודעות לנושא בתכניות להכשרת מורים, עומד בבסיס מטרותיו של פורום זה והן מעצימות ותואמות את ההיבט החברתי שמתווה מכללת סמינר הקיבוצים. נושאי הדיון שיועלו בפורום יגובשו סביב ארבעה צירים:

  • חשיפת הגות חינוכית נשית והכנסתה לקוריקולום של קורסי היסוד "פילוסופיה של החינוך".
  • חקירת ההיבטים המגדריים השונים בתכניות להכשרת מורים. ניתוח המצוי – מה מתרחש בפועל במישור הגלוי ובמישור הסמוי של המציאות ההכשרתית; ניסוח הראוי – מה צריך להתרחש ובאיזה מישורים (תכנים, מסגרות, פיתוח מודעות אצל מרצות והמרצים).
  • גיבוש תוכניות למעורבות חברתית והעצמה מגדרית במסגרות להכשרת מורים.
  • המציאות הבית ספרית: בחינת הקשר בין תכניות ההכשרה להוראה לבין המרחב הבית ספרי. כיצד מתמודדת מערכת החינוך עם סוגיות של חינוך ומגדר, ברמת התכנים וברמת ההתנהלות.

מכיוון שהמאפיין העיקרי של לימודי מגדר הוא אינטרדיסציפלינריות, ישאף הפורום לכונן זירה בין תחומית של דיון ומחקר. תוצרים אלה יובילו לכתיבה ולפרסום של אשכול מחקרים בנושא.

סדר העבודה של הפורום יתבסס על רצף של פגישות במהלך שנת הלימודים האקדמית, על דיון משותף בתוצרי המחקר והכתיבה, מתוך מטרה להוציא את פרי הדיון והמחקר לאור כקובץ של מחקרים.

בפורום יהיו שותפים מרצות ומרצים, חברי הסגל האקדמי של מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך ולאומנויות, שעוסקים בהוראה ובמחקר של חינוך ומגדר. במקביל שואף הפורום להוות מרחב פתוח של דיון, מחקר ועשייה בתחום חינוך ומגדר בשותפות עם קהילת סטונדטיות/ים במכללה.

חברות הפורום
דר' טלילה קוש מנחה
דר' דינה חרובי מנחה
דר' אורנה אוריאן
דר' אילנה ברוש
דר' אסתי אדיבי שושן
דר' אסתר לבנון מורדוך
דר' הדרה שפלן קצב
דר' דורית ברחנא לורנד
דר' חנה קהת
דר' יהודית עינת אברהמי
דר' ליאת סידס
דר' לילי גלזנר
דר' מימי חסקין
גב' רוני מנט
דר' שרון גבע
גב' שירה ריכטר