חינוך לאמנות - ד"ר שי פרוגל

קבוצת מחקר: חינוך לאמנות (Art Education)
רכז הקבוצה: ד"ר שי פרוגל

הצורך לברר את הקשר בין חינוך לאמנות הכרחי במסגרת אקדמית של הכשרת מורים לאמנויות. ברור זה עשוי להתפרש למרחב מגוון של תחומים אמנותיים, חינוכיים ואינטלקטואליים. קבוצת המחקר תהיה רב-תחומית ולא תוגבל מראש לתחומים מסוימים אלא תגבש את מרחב הדיון שלה בהתאם למשתתפיה. 
 

מטרת פעילות הקבוצה היא לקיים פעילות לימודית-עיונית, שתוביל בסופו של דבר לכתיבת מחקרים מקוריים של המשתתפים ולפרסומם בקובץ מיוחד, שייצא לאור בתמיכת המכללה. הפעילות מיועדת לתרום לפיתוחו של הידע בתחום, להשפעה על ההוראה במכללה ומחוצה לה ולטיפוחו האקדמי של סגל המכללה.
 

קבוצת המחקר פתוחה למרצים מן המכללה, ובאופן מוגבל גם לחוקרים מחוץ למכללה. המפגשים של הקבוצה ייועדו לדיונים על נושאים הנחקרים על-ידי חברי קבוצת המחקר, ולמספר הרצאות של מומחים בתחומים הרלוונטיים.
זימון המרצים האורחים ייעשה בעצה אחת עם חברי קבוצת המחקר.

במהלך השנה יתקיימו חמישה מפגשים (לא בימי לימודים).
כל משתתף בקבוצה מתחייב להגיע לפחות לארבעה מפגשים ולכתוב מאמר.

המאמרים שייכתבו במסגרת קבוצת המחקר ייבחנו על-ידי קוראים חיצוניים, אך מתוך מגמה לפרסם את כולם.
תאריך היעד להגשת המאמרים: 1.10.2012

מפגשים ראשונים
1. 19.9.2011 – חדר ישיבות, קמפוס צפון – 9:00-12:30 – מרצה אורח: פרופ' בן-עמי שרפשטיין
2. 24.10.2011 – חדר ישיבות, קמפוס צפון – 9:00-12:30 – מרצה אורחת: גב' שרון פוליאקין
3. חופשת סמסטר – סדנת אמנות – 9:00-12:30 – מרצה ומנחה: מר עמי שטייניץ
4. חופשת קיץ – חדר ישיבות, קמפוס צפון – רפרטים של מאמרי מחקר
5. חופשת קיץ – חדר ישיבות, קמפוס צפון – רפרטים של מאמרי מחקר

משתתפי הקבוצה
רכז: ד"ר שי פרוגל
יפה גאון
ד"ר איתן מכטר
ד"ר לאה
מרזל עמי שטייניץ
ד"ר אורנה בן-מאיר
ורד גינזבורג
ד"ר דורית ברתנא לורנד
ד"ר שוש סיטון
תרצה מני שפנאוף
ד"ר מלכה בן-פשט
ד"ר רותי גינזבורג
יעל מירו
רחל פוליבודה
ד"ר טל בן-צבי
ד"ר רנה דודאי
אורלי מלמד
ד"ר מיכל פופובסקי