מחקר איכותני וצמיחה מקצועית, רכזת: ד"ר יהודית וינברגר

קבוצת הכתיבה עוסקת בנקודת ההשקה שבין פרקטיקות של מחקר איכותני לבין פרקטיקות בשדה החינוך וההוראה. הטיעון המרכזי שלנו הוא ששני התחומים בעלי פוטנציאל רב להעשרה הדדית, זה את זה. כלים איכותניים, כגון ההקשבה, ההתבוננות, ההבחנה בדקויות, הפרשנות, הבנת הקונטקסט וכד' - יש בידם לתרום לטיפוח כשירויות המחנכים ולשפר את המעשה החינוכי. המאמרים השונים של הספר אמורים להדגים כיצד זה מתאפשר, בשלבים שונים של ההתפתחות המקצועית של אנשי חינוך.
בתוצר הסופי (הספר) ייעשה מאמץ לארגן את החומר כך שהכתיבה תיתן ביטוי לכיווני עניין ייחודיים של המחברים בנושא, תוך הדגשה של התרומה של כל אחד מהם לתחום כמכלול. הספר יהווה מעין פאזל שמשקף את הרעיון המרכזי של הבנית תפיסות וידע מעשי, גיבוש השקפת עולם וזהות מקצועית בתחום החינוך וההוראה, מנקודות מבט שונות ומשלימות זו את זו, באמצעות כלים של מחקר איכותני.

המשתתפים בקבוצת הכתיבה:

1. פרופ' אילנה אלקד להמן
2. ד"ר איריס בקשי ברוש
3. ד"ר טלי גולדשמיט
4. ד"ר דבורה גסר
5. ד"ר יהודית וינברגר
6. פרופ' רותי זוזובסקי
7. ד"ר רינת חלאבי
8. ד"ר דלית לוי
9. ד"ר אקי שגב
10. חן שפירא
11. רונית קוריאל
12. פרופ' ענת קינן
13. ניסים אבישר