פדגוגיה הרפתקנית - תמי הופמן

קבוצת מחקר: פדגוגיה הרפתקנית

ברוכים הבאים והבאות לקבוצת המחקר שתעסוק השנה בנושא פדגוגיה הרפתקנית.
אבל מהי בעצם פדגוגיה הרפתקנית?
מעבר למחקרים העוסקים בהקשרים שונים של חינוך, פדגוגיה חדשנית, משחק והרפתקה, ננסה ביחד להבין את המושג, לפגוש דוגמאות מן השדה החינוכי ומן הסמינר, ללמוד אותו ואלי גם להרחיב את גבולותיו התיאורטיים. בכך, ננסה להוסיף גם אנחנו כחוקרים ומכשירי מורים נדבך נוסף לתחום הידע המתפתח הזה הן במחקר והן בשדה החינוכי. מטרתה של הקבוצה בסופו של תהליך דו שנתי לייצר קובץ מאמרים שפיט שיצא לאור כספר.

חברי הקבוצה
ד"ר תמי הופמן
ד"ר נילי ליאור בלסברג
ד"ר מורן גאם כהן
ד"ר מעין מזור
ד"ר רביב רייכרט
ד"ר ניר מיכאלי
גדעון מנדה
גבי לנדלר פרדו
סמדר מור
ד"ר רן אור נר
דן חמיצר
ד"ר תמי זייפרט
ד"ר יפעת סימפסון