היחידה הבין-תחומית להגות, מחקר ומדיניות

היחידה הבין-תחומית להגות, מחקר ומדיניות מאגדת פורומים הגותיים הממוקדים בסוגיות עקרוניות ורלבנטיות למערכת החינוך. מטרת היחידה היא לקיים פעילות לימודית-עיונית ברמה גבוהה בקרב אנשי סגל המכללה, שתוביל בסופו של דבר לכתיבת מחקרים מקוריים של המשתתפים ולפירסומם בקובץ מיוחד שייצא לאור בתמיכת המכללה. היעד הוא שפעילות הקבוצות המחקריות תתרום בסופו של דבר גם לפיתוח הידע בתחום, גם להשפעה על המציאות וגם לטיפוחו האקדמי של סגל המכללה.
היחידה שהוקמה במכון בחסות הרקטורית, ד"ר אסתר יוגב ונשיאת המכללה פרופ' ציפי ליבמן, מייסדת מידי שנה כשבע קבוצות נושאיות של אנשי סגל מהמכללה ושל חוקרים מובילים באוניברסיטאות בארץ ובעולם. כל קבוצה כזו נפגשת למפגשי לימוד, דיון ושיתוף בידע כמו גם למפגשים עם מומחים מבחוץ. כל משתתפי הפורומים כותבים מאמרים מחקריים שבסופו של דבר יוצאים לאור בקובץ מסכם.

 

המכון לחינוך מתקדם - ספרים חדשים ינואר 18