הרשות למחקר ולהערכה

 

ראש הרשות: ד"ר רינת ארביב אלישיב
ריכוז אדמינסטרטיבי: עידית קירזון

קול קורא להגשת הצעות למענק מחקר מכללתי, עד לתאריך 16.12.2018
קול קורא להגשת הצעות לתמיכה בהוצאת ספר עד לתאריך 16.12.2018


מטרות רשות המחקר

רשות המחקר אמונה על מינוף הפעילות המחקרית וטיפוח הפעילות הבינלאומית במכללה, מתוך כך נגזרות מטרותיה:

1- טיפוח המחקר בקרב חברי הסגל האקדמי

2- בניית תשתית וקידום הפעילות הבינלאומית

3- איסוף נתונים ביחס לעשייה החינוכית הן במכללה תוך מתן ביטוי לערוציה השונים והן עבור גופים חיצוניים העוסקים בתחום החינוך וחברה

4- ניהול ועדות אתיקה לאישור הממד האתי במחקרי הסגל והסטודנטים

5- שיתוף פעולה עם המכון לחינוך מתקדם בעריכת כתב העת "החינוך וסביבו"

6- פיתוח תהליכי הערכת האיכות במכללה ויישומם בדוחות הערכה שמפיקה המכללה 

 

הרשות למחקר ולהערכה ממוקמת מול דיקנט הסטודנטים (ליד המכללון).

צור קשר

ד"ר רינת ארביב אלישיב
ראש הרשות למחקר ולהערכה

03-6901202

צור קשר

עידית קירזון
ריכוז אדמיניסטרטיבי – רשות המחקר

03-6905439
03-6901207