הרשות למחקר ולהערכה

 

ראש הרשות: ד"ר רינת ארביב אלישיב
ריכוז אדמינסטרטיבי: אפרת וולף אברהמי

קול קורא להגשת תקצירים לכנס מחקרי מרצים פתיחת שנה"ל תשע"ח
כנס מחקרי מרצים פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
טופס הגשת תקצירים לכנס המחקר וההערכה 2017
קול קורא להגשת הצעות למענק מחקר מכללתי, עד לתאריך 15.12.2017

קול קורא להגשת הצעות לתמיכה בהוצאת ספר עד לתאריך 15.12.2017

אל תגיד/י - לא ידעתי - תמיכות לסגל אקדמי תשע"ח

מטרתה העיקרית של הרשות למחקר ולהערכה במכללת סמינר הקיבוצים היא לקדם את תרבות המחקר וההערכה במכללה תוך שמירה על רמה גבוהה של איכות אקדמית
מתוך כך,פעולתיה העיקריות של הרשות למחקר ולהערכה הן:

  • מתן משוב לעשייה החינוכית במכללה לשם שיפור והתפתחות זאת על ידי ליווי במחקרי הערכה של תכניות ופרוייקטים במכללה, ביצוע סקרי משוב על אירועים, פעילויות וכדומה.יוזמי מחקרי ההערכה והסקרים הם יחידת המחקר, הנהלת המכללה, מובילי התכניות. 
  • ביצוע מחקרים בחינוך בכלל ובהכשרת מורים בפרט תוך שיתופי פעולה עם גורמי פנים (מרצים במכללה) וגורמי חוץ (מרצים ויחידות מחקר במכללות ובאוניברסיטאות בארץ ובחו"ל) וכן תוך מתן משוב לעשייה חינוכית בשטח (גורמי חינוך פרומליים ובלתי פורמליים).
  • טיפוח סגל אקדמי: עידוד ועזרה אקדמית וכספית למרצים במכללה לבצע מחקרים בחינוך בכלל, בהכשרת מורים בפרט ובתחומי דיסציפלינה. במסגרת פעילות זו מעניקה היחידה למרצי המכללה תקציבי מחקר, שירותי ייעוץ וסיוע בעריכת מחקר חינוכי (כמותי, איכותני ומשלב) על כל שלביו החל משלב הכתיבה והגשת ההצעה, דרך הכנת הכלים, בניית מערכי המחקר , ניתוח הנתונים וכלה בכתיבת הדוח הסופי. כמו כן ניתנת תמיכה מקצועית וכספית בהצגת מחקרים בכנסים בארץ ובחו"ל, בתרגום מאמרים, בהוצאת ספרים וכן תמיכה בדוקטורנטים. ניתן למצוא באתר פירוט האפשרויות כמו גם טפסים רלוונטיים בקישור הבא: "תמיכות ומענקים לסגל האקדמי".

לאור העובדה כי מרצים שונים מתוך המכללה ומחוצה לה מעוניינים לאסוף מידע מאוכלוסיית באי המכללה (מרצים, סטודנטים) לטובת מחקרים, הוחלט להפעיל נוהל לאיסוף מידע במכללה אשר נועד לוודא שמירה על כללי אתיקה במחקר, וכן למנוע כפילויות ועומס יתר מבחינה מחקרית על הסטודנטים והמרצים במכללה.

על כל גורם, הן מהמכללה והן מחוצה לה, המעוניין לאסוף מידע מסטודנטים/מרצים במכללה או אודותם לפנות לרשות למחקר ולהערכה לצורך קבלת אישור מקדים. פרטים נוספים באתר – בקישור: "נוהל איסוף מידע".

במקרים בהם מרצים מעוניינים לאסוף מידע מילדים במערכת החינוך יש לבקש אישורי מדען ראשי. להלן לינק לאתר המדען הראשי במשה"ח:

הרשות למחקר ולהערכה ממוקמת מול דיקנט הסטודנטים (ליד המכללון).

צור קשר

ד"ר רינת ארביב אלישיב
ראש הרשות למחקר ולהערכה

03-6901202

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207