הרשות למחקר ולהערכה

ראש הרשות: ד"ר רינת ארביב אלישיב
 

קול קורא להגשת הצעות למענק מחקר מכללתי, עד לתאריך 16.12.2020

קול קורא להגשת הצעות לתמיכה בהוצאת ספר, עד לתאריך 16.12.2020


 

מטרות רשות המחקר

רשות המחקר אמונה על מינוף הפעילות המחקרית וטיפוח הפעילות הבינלאומית במכללה, מתוך כך נגזרות מטרותיה:

1- טיפוח המחקר בקרב חברי הסגל האקדמי

2- בניית תשתית וקידום הפעילות הבינלאומית

3- איסוף נתונים ביחס לעשייה החינוכית הן במכללה תוך מתן ביטוי לערוציה השונים והן עבור גופים חיצוניים העוסקים בתחום החינוך וחברה

4- ניהול ועדות אתיקה לאישור הממד האתי במחקרי הסגל והסטודנטים

5- שיתוף פעולה עם המכון לחינוך מתקדם בעריכת כתב העת "החינוך וסביבו"

6- פיתוח תהליכי הערכת האיכות במכללה ויישומם בדוחות הערכה שמפיקה המכללה 


הרשות למחקר ולהערכה ממוקמת מול דיקנט הסטודנטים.
 

 

ד"ר רינת ארביב אלישיב
ראש הרשות למחקר ולהערכה
03-6901202
Rinat.Arviv@smkb.ac.il

הרשמה אונליין