הרשמה להכשרת אקדמאים להוראה

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א הסתיימה. 

אנו שמחים על החלטתך להירשם למכללת סמינר הקיבוצים ומאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך. 

לתשומת ליבך: מועמדים ללימודי הסבה צריכים לעבור ייעוץ לימודים ולקבל את אישור ועדת הקבלה בטרם ביצוע הרשמה ותשלום באתר המכללה (למעט מועמדים ללימודים בחינוך גופני).

לתיאום ייעוץ לימודים יש להתקשר למרכז הרישום: 03-6901200.


ההרשמה באמצעות האתר מיועדת למועמדים חדשים בלבד. לצורך ההרשמה יש לקרוא את המידע על סדרי הרשמה ותנאי הקבלה באתר המכללה. טרם ההרשמה יש לוודא כי ברשותך כרטיס אשראי בתוקף לתשלום דמי ההרשמה.
לאחר תשלום דמי ההרשמה יתחיל הליך הטיפול בהרשמתך. במקביל ישלח אליך בדואר אלקטרוני טופס מקוון להשלמת פרטים אישיים ולהעלאת המסמכים הבאים:

תהליך הרישום כולל שלושה שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

  • מילוי שאלון פרטים אישיים.
  • בחירת מסלול הלימודים אליו ברצונך להירשם.
  • תשלום דמי רישום בסך 350 ₪.

שימו לב, הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בתנאי הקבלה ובתוצאות וועדת קבלה.

ליצירת קשר עם מרכז ייעוץ ורישום:

03-6901200

 

לידיעתך, דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד שירשם וישלם ולא עמד בתנאי הקבלה או ביטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

  • אני מאשר בזאת כי אם וכאשר אתקבל ללימודים תהייה המכללה רשאית להעביר את פרטיי לאגודת הסטודנטים.
  • ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי. 
  • ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות  כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים. 
  • הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. 
  • אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד, בכפוף להנחיות ות"ת. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה, ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו. 
  • הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.

אשר/י הסכמה להנחיות

 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית