הרשמה לתואר שני

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א הסתיימה. ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב תחל בפברואר 2021.

אנו שמחים על החלטתך להירשם למכללת סמינר הקיבוצים ומאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך.

ההרשמה באמצעות האתר מיועדת למועמדים חדשים בלבד.

לתשומת ליבך: ההרשמה מותנית בראיון אישי מקדים בתכניות הבאות: הערכה בחינוך, ניהול מערכות חינוך, חינוך סביבתי, חינוך מתמטי לביה"ס היסודי; הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית, אוריינות חזותית בחינוך, חינוך לפעילות גופנית ולבריאות ותואר שני בהוראה - M.Teach.

לתיאום ראיון אישי יש להתקשר למרכז הרישום: 03-6901200.

 טרם ההרשמה יש לוודא כי ברשותך כרטיס אשראי בתוקף לתשלום דמי ההרשמה.

לאחר תשלום דמי ההרשמה יתחיל הליך הטיפול בהרשמתך.

במקביל ישלח אליך בדואר אלקטרוני,  טופס מקוון להשלמת פרטים אישיים ולהעלאת המסמכים הבאים:

1. תעודת תואר אקדמי ראשון
2. תדפיס ציונים
3. תמונת דרכון
4. תעודת הוראה (לנרשמים ל .M.Ed)
5. אישור על ותק בהוראה (לנרשמים ל .M.Ed)
6. טופס לקבלת אישור רפואי (לנרשמים ל M.Teach) להורדת הטופס לחצו כאן

הנרשמים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות יצרפו מסמכים נוספים בהתאם למפורט בעמוד סדרי הרשמה:
- טופס הצהרה על תנאי קדם. להורדת הטופס לחצו כאן
- אישורים על קורסים מוקדמים הנדרשים (ראו בפרק תנאי קבלה)
- אישורים על שעות התנסות באמנויות (ראו בפרק תנאי קבלה)

 

תהליך הרישום כולל שלושה שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

1. מילוי פרטים אישיים.
2. בחירת התכנית לתואר שני אליה ברצונך להירשם.
3. תשלום דמי רישום בסך 350 ש"ח לרישום מקוון.

שימו לב, הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בתנאי הקבלה ובתוצאות וועדת קבלה.

למידע נוסף, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום:

03-6901200


לידיעתך, דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד שירשם וישלם ולא עמד בתנאי הקבלה או ביטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

  • אני מאשר בזאת כי אם וכאשר אתקבל ללימודים תהייה המכללה רשאית להעביר את פרטיי לאגודת הסטודנטים.
  • ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי. 
  • ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים. 
  • הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. 
  • אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד, כפוף להנחיות ות"ת. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו. 
  • הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.


אני מאשר/ת שעברתי פגישת ייעוץ לימודים וקיבלתי את אישור ועדת הקבלה להירשם ללימודים (למעט מועמדים לתכניות: טכנולוגיה בחינוך; ניהול וארגון מערכות חינוך; טיפול באמצעות אמנויות)

אשר/י הסכמה להנחיות

 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית