הרשמה למשחק, אוצרות, עיצוב במה, מכינה למחול ומכינה למשחק

אנו שמחים על החלטתך להירשם למכללת סמינר הקיבוצים ומאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך.
לצורך ההרשמה יש לקרוא את המידע על סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה באתר המכללה.

ההרשמה באמצעות האתר מיועדת למועמדים חדשים בלבד.

טרם ההרשמה יש לוודא כי ברשותך כרטיס אשראי בתוקף לתשלום דמי הרשמה.

לאחר תשלום דמי ההרשמה יתחיל הליך הטיפול בהרשמתך.

במקביל ישלח אליך בדואר אלקטרוני טופס מקוון להשלמת פרטים אישיים ולהעלאת המסמכים הבאים:

תהליך ההרשמה כולל שלושה שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

  • מילוי פרטים אישיים.
  • בחירת מסלול הלימודים אליו ברצונך להירשם.
  • תשלום דמי הרשמה בסך 350 ש"ח (למעט  ללימודי משחק)
  • ללימודי משחק - דמי הרשמה בסך 550 ש"ח - כוללים גם את האודישן

שימו לב, הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בתנאי הקבלה ובתוצאות וועדת קבלה.

ליצירת קשר עם מרכז ייעוץ ורישום:

03-6901200

 

עם קבלת טופס הרישום המקוון ואישור על תשלום בכרטיס אשראי, יחל הטיפול בפנייתך.

לידיעתך, דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד שירשם וישלם ולא עמד בתנאי הקבלה. או ביטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

  • אני מאשר בזאת כי אם וכאשר אתקבל ללימודים תהייה המכללה רשאית להעביר את פרטיי לאגודת הסטודנטים.
  • ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
  • ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
  • הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו.
  • אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד,כפוף להנחיות משרד החינוך. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.
  • הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.

 

אשר/י הסכמה להנחיות

 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית