הרשמה ללימודי תעודה והכשרת מטפלים

לצורך הרשמה באופן מקוון נבקשך לקרוא את המידע על נהלי הרישום ותנאי הקבלה באתר בית הספר ללימודי תעודה.

להלן הקישור לנהלי הרישום והקבלה תשפ"א + תקנון תשפ"א


תהליך הרישום כולל 3 שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

  • שלב א' - מילוי שאלון פרטים אישיים.
  • שלב ב' - בחירת תכניות הלימודים אליהן ברצונך להירשם.
  • שלב ג' - תשלום דמי רישום בסך 250 ש"ח לרישום מקוון.

למידע נוסף, ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום, בטלפון: 03-6901200.

סטודנטים הלומדים במסגרת בית הספר ללימודי תעודה, ומעוניינים להירשם לקורסים נוספים במהלך אותה שנת לימודים, פטורים מתשלום דמי רישום. לשיבוץ לקורסים המבוקשים יש לשלוח פנייה למייל smkb@smkb.ac.il

דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד/ת שירשם וישלם ולא עמד/ה בתנאי הקבלה, או ביטל/ה את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון תשפ"א ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו.
כמו כן אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד.
אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה, ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.

אשר/י הסכמה להנחיות

 

* שדות חובה מסומנים בכוכבית