קריטריון: ועדת קבלה/ראיון אישי

כל המועמדים יוזמנו לראיון אישי או קבוצתי. בראיון בוחנת הוועדה נושאים כמו יכולת ביטוי, עמידה מול קהל, יחסי אנוש והתרשמות כללית מאישיותו של המועמד. החלטת הוועדה הינה תנאי קבלה ללימודים.
* הוועדה עשויה לזמן מועמדים גם לפני קבלת תוצאות מבחן הפסיכומטרי. תשובה סופית תינתן למועמדים רק לאחר קבלת כל התוצאות

תנאי קבלה מיוחדים להתמחויות.

בהתמחויות מסוימות נדרשים המועמדים לעמוד בדרישות נוספות לדרישות הרגילות שצוינו לעיל.

להלן פירוט דרישות הקבלה המיוחדות:

התמחות באנגלית

על המועמדים המבקשים להתקבל להתמחות אנגלית צריכים להציג ציון 85 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית בהיקף 4 יח"ל לפחות. בנוסף, המבקשים ללמוד בהתמחות זו צריכים לעמוד במבחן בקיאות בשפה האנגלית הנערך במכללה וכן בראיון בשפה האנגלית. למבחן ולראיון יוזמנו רק מועמדים אשר הסדירו את הרשמתם למכללה.

התכנית הניסויית במדעי הרוח בשיתוף עם המכון לחינוך דמוקרטי

על המועמדים המבקשים להתקבל לתכנית זו להציג קורות חיים המעידים על ניסיון בפעילות חברתית חינוכית, ולעבור ראיון אישי נוסף.

התמחות בחינוך גופני תנועה ובריאות

על המועמדים המבקשים להתקבל להתמחות זו צריכים לעבור ראיון אישי ולעמוד בבחינה מעשית. הבחינה כוללת התנסות בתנועה ובדיקת מיומנויות של פעילות גופנית יחידנית, בזוגות ובקבוצה. למבחן יוזמנו רק מועמדים אשר הסדירו את הרשמתם למכללה.
על המועמדים להמציא אישור רפואי על יכולת לבצע מאמצים גופניים (בדיקה ארגומטרית ובדיקה אורטופדית), בנוסף לאישור הרפואי הרגיל המצורף לערכת הרישום. הבדיקה נדרשת ממועמדים שעברו את שלבי הקבלה הראשונים.

התמחות במחול ובאשכול מורחב בתיאטרון-מחול

מועמדים המבקשים להתקבל למסלולים אלה צריכים לעבור ראיון אישי ובחינות מעשיות. עבור מסלול מחול הדגש הוא על רקע קודם במחול (קלאסי ומודרני) ואימפרוביזציה. עבור מסלול תיאטרון-מחול מתקיים מבחן המשלב הפגנת יכולת תנועה ומשחק.
לראיון אישי והמבחן המעשי יוזמנו רק מועמדים אשר הסדירו את הרשמתם למכללה.
על המועמדים להמציא אישור רפואי על יכולתם לבצע מאמצים גופניים (בדיקה ארגומטרית ובדיקה אורטופדית), בנוסף לאישור הרפואי הרגיל המצורף לערכת הרישום. הבדיקה נדרשת ממועמדים שעברו את שלבי הקבלה הראשונים.

בימוי והוראת תיאטרון

מועמדים המבקשים להתקבל להתמחות זו צריכים לעבור ראיון אישי וסדנת קבלה.
יוזמנו לראיון ולסדנה רק מועמדים שהסדירו את הרשמתם למכללה.

משחק (לימודי תעודה)

מועמדים המבקשים להתקבל למסלול זה צריכים לעבור מבחן-במה (אודישן) בתשלום של 200 ש"ח, ראיון אישי וסדנת קבלה. מבחן הבמה כולל מונולוג קומי, מונולוג דרמטי ושיר. מועמדים שעברו את מבחן הבמה יוזמנו לראיון אישי, ואלו שיעברו את הראיון בהצלחה יוזמנו לסדנה.
למבחן הבמה יוזמנו רק מועמדים אשר הסדירו את הרשמתם למכללה.
בקבלה ללימודי משחק אין צורך בתעודת בגרות או במבחן פסיכומטרי.

עיצוב במה (לימודי תעודה)

מועמדים המבקשים להתקבל למסלול זה צריכים לעבור ראיון אישי והתנסותי ולהציג תיק עבודות. לאחר ההרשמה יקבלו המועמדים הנחיות מדויקות לקראת הראיון.

התמחות באמנות ובאמנויות העיצוב

על המועמדים המבקשים להתקבל להתמחויות אלה לעבור ראיון אישי ולהציג תיק עבודות. בהתמחות בעיצוב יתבקשו המועמדים לעבור תרגיל מעשי במועד הראיון ולהגיש בנוסף תרגיל בית.

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

הרשמה אונליין