סדרי הרשמה הכשרת אקדמאים להוראה

 

קבלה ללימודים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה מותנית באישור ועדת קבלה. לכל מסלול והתמחות ועדת קבלה נפרדת. יש להגיע לועדת הקבלה עם העתקים של התואר וגיליונות הציונים, לצורך הכנת תכנית לימודים אישית, אשר תישלח למועמדים זמן קצר לאחר המפגש.

שימו-לב: מועמדים ללימודי הסבה צריכים לעבור ייעוץ לימודים ולקבל את אישור ועדת הקבלה בטרם ביצוע הרשמה ותשלום באתר המכללה (למעט מועמדים ללימודים בהתמחות חינוך גופני).
לתיאום ייעוץ לימודים יש להתקשר למרכז הרישום: 03-6901200

שעות הקבלה במרכז הייעוץ והרישום  הן: ימים א'-ה', בין השעות 8:00-17:00

דמי הרשמה:
הרשמה באמצעות האתר : 350 ₪.
הרשמה במרכז הרישום במכללה : 400 ₪.

המסמכים שיש לצרף להרשמה הם:

  • אישור זכאות לתואר ראשון וגיליונות ציונים. (במידה ולא נמסרו במפגש הקבלה)
  • אישור רפואי בחתימת רופא ובחתימת המועמד.
  • טופס ההרשמה.
  • תמונת דרכון.
  • צילום תעודת זהות.

יש להציג מסמכים מקוריים או העתקים חתומים ומאושרים כזהים למקור.

דמי הרשמה למכללה
דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד, והם תקפים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד (תוקפם פג בתום תקופת הרשמה אחת).
דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשות ההרשמה והם אינם מוחזרים גם אם המועמד לא מתקבל ללימודים או אינו מממש את זכותו ללמוד.
בכל תכתובת הקשורה להרשמה למכללה יש לציין: מס' תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מדויקת (כולל מיקוד).
על כל שינוי שחל בפרטים האישיים, יש להודיע למינהל לומדים.
קבלת מעמד “סטודנט מן המניין" תיעשה רק לאחר הסדרת תשלומי שכר הלימוד בהנהלת החשבונות.

למידע בנוגע לתשלום שכר לימוד/החזרים כספיים לחצו כאן

למידע בנוגע לביטול הרשמה/נוהל הפסקת לימודים לחצו כאן


ביטוח לאומי
כל תלמיד המתקבל ללימודים יחתום על מסמך המעיד כי ידוע לו שפרטיו האישיים יועברו לביטוח הלאומי, כדי לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אליו דרישה לתשלום.

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200