סדרי הרשמה לתואר שני מוסמך בהוראה M.Teach

לפניכם פרטים על סדרי ההרשמה.

ראיון אישי מקדים

ההרשמה לתכנית מותנית בראיון אישי ונעשית לאחריו. בסיום הראיון יקבל המועמד טופס אישור ראיון.

לראיון אישי עם יועץ האקדמי של התכנית יוזמנו מועמדים העומדים בתנאי הקבלה.
מטרת הראיון לברר לברר הן את מידת ההתאמה של המועמד לתכנית והן לבנות את מסגרת תכנית  הלימודים על פי גיליון הציונים לתואר הראשון ושנות הוותק בהוראה.

בעת הראיון על המועמד למסור העתק של המסמכים הבאים (יש להציג גם תעודות מקוריות):

1. תעודת תואר אקדמי ראשון
2. גיליון ציונים
3. תמונת דרכון

נוהל הרשמה

ההרשמה ללימודים ותשלום דמי הרישום מתבצעים באמצעות האתר. קישור לעמוד ההרשמה נמצא בתחתית עמוד זה.  

בתום ההרשמה יישלח אליך קישור להשלמת פרטים אישיים וצרוף מסמכים נדרשים. יש להקפיד לצרף את כל המסמכים הנרשמים ולמלא את הפרטים במלואם על מנת שניתן יהיה להתקדם בתהליך ההרשמה.

לצורך ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס אישור ראיון אישי וסיכום מפגש הייעוץ המקדים.
2. תעודת תואר אקדמי ראשון.
3. גיליון ציונים.
4. אישור רפואי (להורדת הטופס לחצו כאן).
5. תמונת דרכון נוספת על זו שנמסרה בראיון.

חשוב לקרוא גם את סדרי ההרשמה הכלליים.

מידע נוסף ניתן לקבל במרכז ייעוץ ורישום בטלפון 03-6901200