סדרי הרשמה לתכניות תואר שני.M.Ed

לפניכם פרטים על סדרי ההרשמה לתכניות תואר שני:

  • הערכה בחינוך
  • חינוך סביבתי
  • חינוך מתמטי לבית הספר היסודי
  • הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית 
  • אוריינות חזותית בחינוך
  • חינוך לפעילות גופנית ותנועה

ראיון אישי מקדים

ההרשמה לתכניות הנ"ל מותנית בראיון אישי ונעשית לאחריו. בסיום הראיון יקבל המועמד טופס אישור ראיון.
לראיון האישי עם יועץ אקדמי של התכנית, יוזמנו מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה.
הראיון מתקיים לפני ההרשמה, ומטרתו לברר הן את מידת ההתאמה של המועמד לתכנית וכן לבנות את מסגרת תכנית הלימודים על פי גיליון הציונים של התואר הראשון ושנות הוותק בהוראה.

בעת הראיון על המועמד להציג תעודות מקוריות ולמסור העתק של המסמכים הבאים.

נוהל הרשמה

ההרשמה ללימודים ותשלום דמי ההרשמה מתבצעים באמצעות האתר. קישור לעמוד ההרשמה נמצא בתחתית עמוד זה.  

בתום ההרשמה יישלח אליך קישור להשלמת פרטים אישיים וצרוף מסמכים נדרשים. יש להקפיד לצרף את כל המסמכים נדרשים ולמלא את הפרטים במלואם על מנת שניתן יהיה להתקדם בתהליך ההרשמה.

1. תעודת תואר אקדמי ראשון
2. גיליון ציונים
3. תמונת דרכון
4. תעודת הוראה
5. אישור על ותק בהוראה

המסמכים הנדרשים להרשמה לתכנית:

1. אישור על תשלום דמי הרשמה
2. טופס אישור ראיון אישי וסיכום מפגש הייעוץ המקדים
3. תעודת תואר אקדמי ראשון.
4. גיליון ציונים
5. תעודת הוראה
6. אישורים על ותק/ניסיון בהוראה
7. תמונת דרכון נוספת על זו שנמסרה בראיון

חשוב לקרוא גם את סדרי ההרשמה הכלליים.

מידע נוסף ניתן לקבל גם במרכז הרישום בטלפון 03-6901200