סדרי הרשמה לתואר שני

 

 בקישורים הבאים תמצאו את סדרי הרשמה לתכניות השונות לתואר שני.

חשוב לקרוא גם את סדרי ההרשמה הכלליים שמופיעים בעמוד זה.

.M.Ed
למעט ניהול וארגון מערכות חינוך וטכנולוגיה בחינוך

.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך .M.Ed בטכנולוגיה בחינוך M.Teach מוסמך בהוראה M.A.A.T
טיפול באמצעות אמנויות

  

סדרי הרשמה כלליים

דמי הרשמה

את דמי ההרשמה ניתן לשלם באמצעות אתר המכללה (350 ₪) או במרכז הייעוץ והרישום במכללה (400 ₪).

 • דמי ההרשמה אינם חלק משכר הלימוד, והם תקפים להגשת מועמדות פעם אחת בלבד (תוקפם פג בתום תקופת ההרשמה).
 • דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשת ההרשמה ולכן אינם מוחזרים - במקרים של אי קבלה ללימודים או בשל החלטת המועמד לא לממש את זכותו ללמוד.

חשוב!

ההרשמה ללימודים ותשלום דמי ההרשמה מתבצעים באמצעות האתר.

 • בתום ההרשמה יישלח אליך קישור להשלמת פרטים אישיים וצרוף מסמכים נדרשים. יש להקפיד לצרף את כל המסמכים הנדרשים על פי המפורט בסדרי ההרשמה של כל תכנית, ולמלא את הפרטים במלואם על מנת שניתן יהיה להתקדם בתהליך ההרשמה.
 • בכל תכתובת הקשורה להרשמה למכללה על המועמד לציין: מס' תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה.
 • על המועמד להודיע למנהל סטודנטים על כל שינוי שחל בפרטיו האישיים.
 • סטודנט מן המניין ייחשב רק מועמד שהתקבל ללימודים והסדיר את תשלומי שכר הלימוד.

הליכי הקבלה

 • מועמד שהגיש בקשה יקבל הודעה בכתב לגבי מצב קבלתו לתכנית.
 • מועמד שיתקבל לתכנית יקבל הנחיות לגבי בניית המערכת האישית ולגבי הרכבת ילקוט הלימודים המלא.
 • תשלום מקדמה והסדרת שכר הלימוד הם תנאים לבניית המערכת האישית.

למידע בנוגע לתשלום שכר לימוד/החזרים כספיים לחצו כאן

למידע בנוגע לביטול הרשמה/נוהל הפסקת לימודים לחצו כאן

חזרה ללימודים

 • סטודנט שמבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה יחויב לעבור את הליך ההרשמה הסטנדרטי, לרבות תשלום דמי ההרשמה (כמפורט בחוברת התקנון).

ביטוח לאומי

 • כל סטודנט שיתקבל ללימודים יחתום על מסמך המאשר כי ידוע לו שפרטיו האישיים מועברים למוסד לביטוח הלאומי, כדי לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אליו דרישה לתשלום.

תקנון הלימודים

 • נוהלי הלימודים המתפרסמים בתקנון הלימודים של סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, תקפים גם ללימודי התואר השני.
 • תקנון הלימודים מופיע בידיעון המכללה, ומתפרסם גם באתר האינטרנט של המכללה.
 • נהלים ייחודיים לתכניות השונות מתפרסמים בחוברת "מטלות אקדמיות". שתחולק לסטודנטים בתחילת שנת הלימודים.

פיצול הלימודים

סטודנט שהחל את לימודיו לתואר השני, סיים חלק מהדרישות ומבקש להפסיק את לימודיו ולחדשם במועד מאוחר יותר, מחויב בפנייה בכתב ובאישור של מרכז התכנית. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים נדרשים בתקנות ובכללים מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר. יצוין כי קיימות תקנות נוספות שאינן מופיעות כאן.

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200