עלון יחידת המחקר "בעין חוקרת"

"בעין חוקרת" הינו עלון שמופק על ידי היחידה למחקר ולהערכה במכללה. העלון נועד לסגל המכללה ונמצאים בו עדכונים בנושאים שקשורים למחקר, כגון: פרסומים, קולות קוראים, כנסים, ועוד. העלון יוצא לאור כמה פעמים בכל סמסטר.

לרשימת העלונים באתר היחידה למחקר ולהערכה