תקצירי קורסי בחירה

היבטים רפואיים של פעילות גופנית בילדים

מרצים:

פרופ' אלון אליקים

לפעילות גופנית תפקיד מרכזי בטיפול ובמניעה של מחלות רבות בילדים. בשנים האחרונות אנו עדים לשני תהליכים המתרחשים במקביל בכל הנוגע לפעילות גופנית. מחד, יש ירידה בכמות הפעילות הגופנית שמבצעים ילדים ומבוגרים בשעות הפנאי, ומאידך, יש עלייה של מעורבות ילדים ומבוגרים בספורט תחרותי. לשני התהליכים משמעויות רפואיות חשובות.
קורס בחירה
קורס שנתי

קורס זה ידון בהשלכות הקטנת הפעילות הגופנית בילדים ובמתבגרים, בחשיבות הפעילות הגופנית לטיפול ולמניעה של מחלות כרוניות שכיחות כגון: השמנה, סוכרת, אסטמה וכדו', וכן בהיבטים רפואיים הקשורים לעיסוק בספורט תחרותי.

אתגר השינוי - מאיום להזדמנות

מרצים:

ד"ר רוני אולמן דרום

עם סיום ההכשרה להוראה והכניסה לשדה החינוך חש המורה המתחיל בפערים בין ציפיותיו לבין מה שקורה במציאות. תחושה זו מתוארת לא אחת כתחושה מאיימת המציבה בפני המורה המתחיל קשיי התמודדות. קורס זה ינסה להפוך את תחושת האיום לאתגר. תכני הקורס ינסו מחד להפגיש את המורה המתחיל עם דילמות מרכזיות ומאידך יבקשו לעזור לו להסתגל לאקלים הבית-ספרי במקביל להימצאותו בתהליכי התפתחות אישית
קורס בחירה
קורס שנתי

מדריכי כדורעף

מרצים:

עובדי סידון

קורס מדריכי הכדורעף ישלים את הידע הבסיסי שמרכש בקורס החובה בלימודים קודמים במכללה, יחשוף את הסטודנט לשיטות הדרכה ואימון למסגרות מתקדמות ויציע סל מגוון של אפשרויות להתקדמות ביכולת ההוראה, ההדרכה, האימון.
קורס בחירה
קורס שנתי

מדריכי אתלטיקה קלה

מרצים:

ד"ר דורית נאור, שירלי אמנט

קורס מדריכי אתלטיקה יכשיר את הסטודנטים במקצועות האתלטיקה בגילאים הצעירים. הכרת מקצועות האתלטיקט (אתלטיקה לילדי לקטנים) תוך דגש על משחקים ולימוד מיומנויות החשובות המהוות בסיס כל ענפי הספורט בכלל וענף האתלטיקה בפרט.
קורס בחירה
קורס שנתי

תורת האימון במשחקי כדור

מרצים:

בר-סלע שלי

מושגי יסוד באימון גופני; הוראת חנ"ג לעומת אימון גופני; עקרונות האימון הספורטיבי; שיטות אימון ספורטיבי; יחידת האימון; מחזורי אימונים; תוכניות אימונים ופרישתן על פי תקופת אימונים; יישום היבטים פיזיולוגיים באימון הגופני; הפילוסופיה של האימון; היבטים פסיכולוגיים באימון נבחרת; היבטים באימון נבחרת בית-ספרית.
קורס בחירה
קורס שנתי

הדרכה בחדרי כושר

מרצים:

ד"ר פנחס יגאל ורן מגן

ההיסטוריה של חדרי הכושר בארץ ובעולם; מאפייני חדר הכושר; עקרונות האימון בחדר הכושר; שיטות לפיתוח הכושר הגופני בחדר כושר. עקרונות בבניית תוכניות-אימון בחדר הכושר. הכרת מיכשור, ציוד ומתקנים הקשורים לפיתוח כושר גופני בחדרי כושר.
קורס בחירה
קורס שנתי

מחול אירובי

מרצים:

יהלום טל

רכישת מיומנויות בסיסיות ומתקדמות במחול אירובי ובאירובי דאנס; לימוד שיטות הוראה לרמות שיעור שונות; הבנת עקרונות האימון האירובי הקבוצתי; שיעורים מעשיים; סדנאות הדרכה, הרצאות ותרגול.
קורס בחירה
קורס שנתי

שחייה

מרצים:

ד"ר דיין אהרון, טל יעל, מורן רבינוביץ'

לימוד מיומנויות ויסודות בציפה ושחיה; הכרה ותרגול הסגנונות השונים בשחייה; לימוד תרגילים ומשחקים להוראת מיומנויות השחייה; הקניית דרכים ושיטות להוראת השחייה לילדים; שיפוט וחוקה; אימון נבחרת בית הספר; שיטות אימון מתקדמות בשחייה.
קורס בחירה
קורס שנתי

ארגונומיה תנועתית חינוך לתנועה בסביבת החיים

מרצים:

דנה רוזן בן ישי

הכרת מדע הארגונומיה על כל מרכיביו, תוך דגש על ההיבטים הקשורים לטיפוח יציבה. למידת הפגיעות הנפוצות הנגרמות עקב אי התאמה בין העובד לסביבת עבודתו. פיתוח תוכניות לקידום בריאות העובד בהיבט ארגונומי.
קורס בחירה
קורס שנתי

סמינריון בחירה

נושאים עדכניים בפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית

מרצים:

ד"ר סמואל רועי

- נבחן מהי הפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית וננסה להבין את הקשר בין גישות פסיכולוגיות ופעילות ספורטיבית בקרב ילדים ונוער. נבחן מושגים תיאורטיים עכשוויים וממצאים מחקריים בנושאים של אישיות, מוטיבציה ותחרותיות. נכיר מאפיינים בסיסיים של פסיכולוגיית ספורט מעשית מנקודת המבט של המורה לחינוך גופני ונלמד אפליקציות פוטנציאליות לשיפור יכולות הדרכה ואימון
סמינריון בחירה
קורס שנתי

מוח ותנועה

מרצים:

ד"ר חלמיש יוסי

מערכת העצבים ככלל והמוח בפרט נמצאים בקשר הדוק וקבוע עם מערכת התנועה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בבקרה על התנועה ובהשפעה הקוגניטיבית עליה. הבקרה על התנועה מהווה מרכיב חשוב בפעילות המוח וחוט השדרה, ומתבטאת בפעילות מוטורית מדויקת ומאוזנת. גם מרכיבים קוגניטיביים כמו מוטיבציה ומצב רוח ישפיעו על תפקודה של מערכת התנועה. במהלך הלימוד יוצגו מאמרים הרלבנטיים לנושאים הנסקרים. בחלקו השני של הקורס יכתבו הסטודנטים עבודה סמינריונית בה ייושם ויוכתב הידע שנרכש במהלך ההרצאות.
סמינריון בחירה
קורס שנתי

זה רק ספורט?!

מרצים:

ד"ר עופר אטד

ספורט ממלא תפקיד מרכזי בחברה בת ימינו. רביםמאיתנו עוסקים או צופים בספורט אבל מעטות הן הפעמים בהן אנחנו עוצרים כדי לבחון אתהסוגיות הגדולות המקיפות את עולם הספורט וכיצד אלה משפיעות על החברה בה אנו חיים. באמצעות הצגה ובחינה של תיאוריות, מחקרים ואירועים מרכזיים מעולם הספורט, יעסוק הקורס במקומו ובתפקידו של הספורט בחברה המודרנית. בקורס נעמיד במרכז הדיון את יחסי הגומלין שבין הספורט לבין התרבות, הפוליטיקה והכלכלה.
סמינריון בחירה
קורס שנתי

 דגש יושם על הקשר שבין הספורט לבעיות מבניות מרכזיות בחברה הישראלית מצד אחד והספורט כתופעה גלובלית מצד שני.