תחרות צילומים

תחרות צילומים בהשראת המקרא

 

החוג למקרא ותרבות ישראל מכריז על:
תחרות צילומים בהשראת המקרא

סטודנטיות וסטודנטים ממכללת סמינר הקיבוצים מוזמנים להגיש צילומים מעשה ידיהם לתחרות.
על הצילומים (בצבע או בשחור-לבן) לשאת כותרת שתבהיר את ההקשר שלהם למקרא.
גודל הצילומים: 20 * 30 ס"מ לכל הפחות, וצריך להגישם מודפסים.
יש להגיש את הצילומים עד תחילת סמסטר ב', ט"ז אדר א' תשע"ד, 16 בפברואר 2014 ,
לחיים חיון, החוג למקרא ותרבות ישראל, בניין הפקולטה למדעי הרוח והחברה.

היצירות הנבחרות תוצגנה בכיתת המקרא ותרבות ישראל, ופרסים צנועים
יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים.

מחכים ליצירותיכם
החוג למקרא ותרבות ישראל