טופס תשלום בגין הגשת עבודות באיחור

בהמשך לאישור ועדת חריגים, עליך להסדיר תשלום לשם הגשת עבודה באיחור.

הסכום לתשלום בגין כל הגשת עבודה באיחור הינו  400 ₪, כל עבודה נוספת גוררת תשלום.

​לתשומת ליבך, במידה ולא קיבלת את אישור הוועדה להגשה באיחור, אנא פנה אל הוועדה באמצעות דיקנט הסטודנטים בכתובת המייל Dean.Stu@smkb.ac.il

אין להמשיך את התהליך ללא קבלת אישור הוועדה.

לאחר התשלום נא לשלוח את אישור התשלום / קבלה לדיקנט למייל:  Dean.Stu@smkb.ac.il

* שדות חובה מסומנים בכוכבית
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* תעודת זהות:
* סכום לתשלום: